Образование

Община Бургас е първата в България, която ще проведе „Мениджърска академия за училищни директори“

Община Бургас е първата в България, която ще подкрепи развитието на лидерския потенциал на училищните директори и лидери на местно ниво чрез партньорство със сдружение „Образование България 2030“ в рамките на програмата „Мениджърска академия за училищни директори“. Кандидатстването за участие в нея стартира на 1 ноември. То е отворено за всички училища на територията на община Бургас - общински, държавни, частни. Участието в програмата е безплатно за директорите и училищните лидери.

Кандидатстването ще продължи до 23:59 ч. на 21.11.2021 г. и се осъществява чрез подаване на формуляр за кандидатстване онлайн: https://forms.gle/2XvH9ftjCgfDuUiL9

Академията се провежда за трета поредна година от сдружение „Образование България 2030“. В обучителната програма успешни български бизнес лидери предават своите знания и практически опит на училищни директори. Чрез участието си в Академията директорите ще надградят уменията си за управление с успешни практики и инструменти от бизнеса, които могат да приложат в своята работа.

Обучителната програма с участието на представители на бизнеса има за цел:

Да подкрепи училищните директори в развитието на ключови мениджърски умения - независимо от годините опит на позицията, практическите инструменти от бизнес средата ще дадат възможности за нови подходи към развитието на училището;

Да срещне училищни и бизнес лидери в диалог и обмяна на опит;

Да създаде подкрепяща среда за всеки участник, в която той да взаимодейства свободно със своите колеги, да търси съвет и подкрепа, да споделя опит в общността;

Да подпомогне създаването на устойчива промяна в образованието.

Обучители и ментори ще бъдат доказани професионалисти на ръководни позиции в успешни компании в България, чиято експертиза е съобразена с потребностите на участниците в Академията.

През 2019 г. Академията обучи 24 училищни директори от София-град и София-област, а през 2020 г. общо 34 директори от цялата страна успешно завършиха програмата. Обучители бяха мениджъри на високо ниво от водещи международни компании като Хюлет Пакард Ентърпрайз, Кока-Кола ХБК България, ПрайсуотърхаусКупърс България.

Сега обучителната програма ще избере 12 училища от Бургас и общо 24 училищни лидери, които да преминат през обучения, менторство и срещи за обмяна на добри практики. Участието в Академията се осъществява от двама представители на училището – директор и представител на лидерския екип (заместник-директор или учител, независимо от позицията му). Представителите на лидерския екип са хората, които активно подпомагат важните процеси в училището – административни процеси /управление на хора/ управление на промяната и др.

Участниците ще развиват умения за управление на ефективни екипи - управление на времето и задачите, мотивация на екипа, ефективна комуникация, делегиране на отговорности, разрешаване на конфликти и други.

Повече информация можете да видите тук:

http://edu2030.bg/2021/11/01/management-academy_2021_open-call/

За повече информация, моля, свържете се с:

Александра Мирчева

Проектен координатор на Мениджърска академия за училищни директори

alexandra@edu2030.bg

+359 899 510 520

Сдружение „Образование България 2030“ обединява усилия на организации от гражданския, частния и публичния сектор около дългосрочна визия за качествено образование в България до 2030 г. За целта организацията дефинира ясни цели за българското образование и ангажира гражданите и политически отговорните лица да работят заедно за тяхното постигане. В ежегодния си доклад сдружението проследява ключови аспекти на образователната система като: достъпа на всички ученици до качествено образование, резултатите на учениците и реализацията им след училище.


viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus