Образование

Задължителният изпит за професия може да е с дипломна работа

Задължителният изпит по професия може да е със защита на дипломен проект. Това съобщи Министерството на образованието (МОН). През 2022 г. дванадесетокласниците, които са се обучавали по професии, задължително ще полагат държавен изпит за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация. Той заменя досегашния втори задължителен държавен зрелостен изпит.

В рамките на теоретичната част на изпита за трета степен ученикът устно ще представя разработения дипломен проект и ще отговоря на поставените от изпитната комисия въпроси. Изложението може да се съпътства от демонстрация на елементи от дипломния проект. Практическата част на изпита може да бъде демонстрация на определена практическа задача от дипломния проект.

Темите на проектите предварително ще се утвърждават от директора на училището най-късно пет месеца преди началото на изпитната сесия. Индивидуалното задание по конкретна тема за всеки ученик ще се възлага от ръководител консултант, който е учител по професионална подготовка. Ученикът предава дипломния си проект не по-късно от 20 дни преди първата от определените дати за изпита.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus