Несебър

Община Несебър придоби специализирана техника по европроект

Община Несебър придоби специализирано превозно средство- седем местен автомобил, закупен със средства по европрограма. С него ще се транспортира специфично оборудване - мобилен 3Д скенер и портативен принтер, които ще обслужват целите на проект "Черноморски портал за археология, история и култура". С тяхна помощ ще се извършва високо технологично заснемане на обекти с историческа и културна стойност, които ще бъдат дигитализирани на място и цифрово съхранени, за да се гарантира опазването и възстановяването им.

Проектът "Черноморски портал за археология, история и култура", който Община Несебър изпълнява в партньорство с музейни институции от Румъния и Молдова, се финансира от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черноморски басейн 2014-2020".

Основната му цел е създаване на тематичен онлайн портал и споделено дигитално съдържание, популяризиращо културно-историческо наследство на Черноморския регион с иновативни способи. За целите на проекта е предвидена и в момента тече обществена поръчка за осигуряване на 3D сканиращо оборудване (статично и мобилно). С помощта на цифровите технологии ще се дигитализират културни ценности в триизмерен формат, а представени на общодостъпния интернет портал ще могат да достигнат до по-широка аудитория.

Използвайки модерните технологии за работа на терен, Община Несебър създава условия за разширяване на достъпа до културното наследство по един по-ефективен начин и дава възможност на обществеността и интернет потребителите да се докоснат, открият и опознаят исторически ценности на древна Месемврия.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus