Царево

Дискусия по проблемите на Общия устройствен план на Община Царево

В София се проведе дискусия по проблемите на Общия устройствен план на Община Царево.
Инициативата е на "Зелени закони"

В дискусията взеха участие представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по горите и неправителствени организации. На срещата присъстваха кметът на Община Царево инж. Георги Лапчев и зам.-кметът Марин Киров.

Кметът на Община Царево разясни фактическото положение и мястото на общината в процеса по изработване и приемане на ОУП, като изрази позиция в защита на местното население и интересите на всички граждани в търсенето на баланс между потребностите на хората и опазването на природата. Той също така припомни водещата роля на МРРБ като възложител, на избрания от тях след обществена поръчка проектант на плана и на МОСВ.

Заместник-министърът на МОСВ г-н Тома Белев обяви отново пълна подкрепа за приемането на Общия устройствен план.

Бяха очертани проблеми между МРРБ и проектантите на плана, но представителите на институцията и изпълнителя на проекта се обединиха около необходимостта от преодоляване на възникналите пречки.

Като основни предизвикателства пред изработването и приемането на ОУП на Община Царево бяха очертани разминаването в някои изходни данни, предоставени от МРРБ на проектанта, липсата на достатъчно финансиране, интегрирането на проблеми свързани с Природен парк "Странджа" и приемането на негов план за управление, който също се бави с години.

От някои представители на гражданското общество и неправителствения сектор беше изразена позиция, че територии като с. Синеморец например не се нуждаят от разширяване, тъй като в рамките на населеното място има още неизползвани терени.

Кметът на Община Царево обяви, че ще инициира следващо обсъждане с представителите на институциите, неправителствения сектор и местната общност на територията на Царево и изрази позиция, че е необходимо по-бързо преодоляване на всички пречки от институциите и проектанта на плана.

По отношение на изказваните твърдения, че се приемат подробни устройствени планове на парче и се извършва незаконно строителство, припомняме, че при изменение на ОУП няма пречка да се издават строителни разрешения на база действащи подробни устройствени планове, които са влезли в сила преди датата на заповедта за изменение на ОУП.

След тази дата не са процедирани нови Подробни устройствени планове, освен такива касаещи обединяване или делба на вече урбанизирани поземлени имоти.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus