От близо

167 напълно обезлюдени населени места в България

28 области, 265 общини, 3160 кметства… това е административно-териториалното деление у нас към 31 декември 2021 г., съобщават от Националния статистически институт.

Освен това Столичната община и градовете Пловдив и Варна са разделени на райони: Столична община - на 24 района, Пловдив - на 6 района, Варна - на 5 района.

От данните на НСИ става видно, че броят на населените места у нас към края на миналата година е 5257 (в т.ч. градове - 257, и села - 5000), а на селищните образувания е 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157).

Населените места без нито един жител у нас са 167, като най-голям брой от тях се намират в областите Габрово (61), Велико Търново (50), Кърджали (12) и Смолян (10).

В 1173 села живеят от 1 до 49 души включително, отбелязват от статистическия институт.

Най-големите по територия области в страната са Бургас, София, Благоевград и Пловдив, а най-малките - Перник, Габрово и София (столица).

Интересното тук е, че най-малката по територия област в страната - София (столица), е най-голямата по население - 1 307 439 души.

Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души.

Най-малката по население е област пък е Видин – едва 78 814 души, допълват от НСИ.

Към края на 2021-ва от общо 265 общини в страната - 133 от тях са с население под 10 000 души. Относителният дял на населението в тези общини представлява едва 10,9 процента от общото население в страната.

Най-малката община в страната е Трекляно (област Кюстендил) с население 714 души, следвана от община Бойница (област Видин) с население 780 души.

Населението на София е неравномерно разпределено в отделните ѝ административни райони. В края на 2021 г. в три от тях - "Люлин", "Младост" и "Студентски", живеят 24 на сто от жителите на Столичната община, като всеки един от посочените райони наброява над 100 000 души. Най-малкият район е Банкя с население 11 615 души, или 0,9 на сто от населението на общината.

Населението на град Пловдив е сравнително равномерно разпределено по административни райони - между 10,6 на сто за район Западен и 21,7 на сто за район Южен.

Разпределението на населението в районите на град Варна варира от 7,5 процента за район Аспарухово до 32,2 процента за район Приморски, който е и единственият с население над 100 000 души.

Източник: БНР

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus