Горещ въпрос

НСИ: Средната заплата в България е 1 593 лева

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата е 1 593 лева и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 1,2 на сто.

Това показват предварителни данни на Националния статистически институт. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са "Образование" - с 16,6 на сто, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 10,4 на сто, и "Държавно управление" - с 8,1 на сто. Най-голямо увеличение на заплатите е регистрирано в дейностите "Финансови и застрахователни дейности" - с 6,9 на сто, и "Административни и спомагателни дейности" - с 6,6 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2022 г. е 1 566 лв., за февруари - 1 545 лв., и за март - 1 668 лева.
През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 9 на сто спрямо първото тримесечие на 2021 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 34,4 на сто, "Култура, спорт и развлечения" - с 32,7 на сто, и "Административни и спомагателни дейности" - със 17,3 на сто, а в "Образование" и "Държавно управление" се запазва на нивото от първото тримесечие на 2021 година.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2022 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 4 060 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 2 540 лева; "Професионални дейности и научни изследвания" - 2 264 лева. Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 964 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 005 лева; "Други дейности" - 1 088 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 1,8 на сто, а в частния - с 11,6 на сто.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите по трудово и служебно правоотношение към края на март 2022 г. се увеличават с 8,4 хил., или с 0,4 на сто, спрямо края на декември 2021 г., като достигат 2.27 милиона.

Елена Фотева

viapontika@viapontika.com

Елена Фотева е дългогодишен фоторепортер и журналист, работила във вестниците "Свободен бряг" и "24 часа". Нейни теми са: звездните влияния и астрологията, опазването на природата, археологията, пътешествията и културните събития.

Comments

comments powered by Disqus