Горещ въпрос

Учени и експерти обсъдиха начините за намаляване на полимерните отпадъци в Черно море

Учени и преподаватели, работещи в сферата на опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси, ученици, студенти, представители на неправителствения сектор, граждани и медии се включиха в „Научно кафе“, посветено на замърсяването на морската среда с полимери.

Под форма на дискусия се обмениха мнения и становища за разпространението на полимерните отпадъци в Черно море, методите за тяхното наблюдение, предприетите до момента мерки за ограничаването им, както намирането на съвместни решения за намаляване на замърсяването от този характер.Събитието се проведе с финансовата подкрепа на Европейския съюз по съвместен проект на Община Бургас и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – гр. Бургас "Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж", ДБФП № BG14MFOP001-6.004-0007-C01/МДР-ИП-01-237/14.12.2020 г.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus