От близо

Съкратени в Гърция работници ще получат 1,5 млн. евро помощ от ЕС

Работници, съкратени от шест компании, произвеждащи домакински уреди в област Атика, ще получат общо 1,5 милиона евро помощ от ЕС.

Във вторник комисията на Европарламента по бюджети одобри искането на Гърция за финансиране от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за разселени работници (ЕФПГ). В решението си евродепутатите признават, че „разходите за нови домакински уреди в Гърция бяха силно повлияни първо от икономическата криза от 2008 до 2016 г. и второ от пандемията COVID-19“.

Причините за съкращаването на броя на персонала включват недостиг на доставки на електрически компоненти, високи производствени разходи, трудности при адаптирането към дигитализацията и автоматизацията на производствените процеси.

Подкрепата за уволнените работници ще включва консултантски услуги и индивидуална помощ при търсене на работа, подобряване на дигиталните умения и индивидуално професионално обучение, водещо до сертифициране, където е възможно, или подкрепа за осигуряване на квалификации за висше образование. Участниците може също да получат съвети как да започнат собствен бизнес, съчетано със стартова безвъзмездна помощ до 22 000 евро.

Общата прогнозна стойност на тези мерки е около 1,8 милиона евро, от които ЕФПГ ще покрие 85% (1,5 милиона евро). Програмата за публични инвестиции на гръцкото министерство на икономиката и развитието ще финансира останалите 15%.

Докладът на комисията по бюджети бе приет с 29 гласа, 1 „против“ и нито един въздържал се. Гласуването в пленарна зала ще се проведе на 23 юни в Брюксел.

Съгласно новия регламент за ЕФПГ за 2021-2027 г., фондът ще продължи да подпомага работниците и самостоятелно заетите лица, чиято работа е спряна. Новите правила позволяват подкрепата да бъде предоставена на по-голям брой хора, засегнати от преструктурирането на работните им места или сектора. Държавите членки могат да кандидатстват за финансиране от ЕС, когато най-малко 200 работници загубят работата си в рамките на определен референтен период.

https://www.newsbg.eu/

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus