Общество

Европейските магистрати отпътуваха от Бургас

Приключи посещението на съдии и прокурори от пет европейски държави, които гостуваха на Окръжен съд – Бургас в рамките на обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение. По време на тяхната едноседмична визита те успяха да наблюдават провеждането на граждански дела, наказателен процес. Запознаха се с работата на Окръжна прокуратура – Бургас и програмата за медиация, която осъществяват съвместно Бургаските окръжен и районен съд. Разговаряха със съдия Георги Иванов, който е член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и съдия Дарина Костова, която разглежда гражданско-правни спорове.„При провеждането на подобни обмени, срещаме много допирни точки в работата на нашите европейски колеги. Нашите съдебни процеси в много аспекти са аналогични на европейското правораздаване", коментира Административният ръководител на Окръжен съд – Бургас. „В някои европейски страни, като Румъния например, няма съдебни заседатели в наказателните дела. Техния статут предизвика дискурс сред гостите ни", сподели съдия Темелкова. Не бе пропусната и темата за избора на членове на Висшия съдебен съвет, която е много актуална в България, защото предстои гласуването за нови такива.Един от испанските съдии обмени като информация своята практика, специализирана в потребителското право, със съдия Симеон Михов, като присъства и на разглеждани от него дело по облигационен спор и за отнемане на незаконно придобито имущество. За португалския прокурор, занимаващ се с наказателни дела, със специализация в корупция, пране на пари, киберпрестъпност и измами срещу бюджета на ЕС, любопитен бе разпита на свидетели и вещи лица по наказателно дело за получаването на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз.

Европейските магистрати отпътуваха от Бургас със символични подаръци – книжни издания на Конституцията на Република България, подарени от окръжния прокурор Георги Чинев и работни тефтери, представящи работата по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" на Окръжен и Районен съд – Бургас, поднесени от съдия Росица Темелкова.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus