Несебър

Несебър работи по три проекта с висока обществена значимост

„В момента общината изпълнява три мащабни проекта на територията на Слънчев бряг –запад - два инфраструктурни и един с предназначение за спортни дейности" – каза кметът на Несебър Николай Димитров на работна среща, касаеща текущата реализация на строителните планове на общината.

Община Несебър работи по разширението на улица „Първа", която е главена транспортна артерия, свързваща Несебър и Слънчев бряг.Реализацията на първия етап от проекта се изпълнява от кръговото кръстовище Несебър- Слънчев бряг до моста на река Хаджийска.Текущата реконструкцията включва изграждане на локално платно с паркоместа, тротоари и озеленени площи. Ще бъде монтирано и улично осветление. Дейностите включват отстраняване на съществуващи инфраструктурни елементи, трасиране на терена и същинско строителство.

Финансира се изцяло със средства на Община Несебър.

Цялостното задание за разширение на западната част на уличното платно ще се изпълнява в три етапа, като и за втория вече има изготвен и процедиран проект и издадено строително разрешение. Неговата реализация ще включва отсечката от река Хаджийска до светофарното кръстовище с отклонение към главен път Бургас – Варна и село Тънково. За този участък също има проект за едностранно улично осветление.

Община Несебър продължава да влага средства в благоустрояването на най-големия черноморски курорт в България чрез обновяване на съществуващи и изграждане на нови инфраструктурни обекти. Благоустрояването на Слънчев бряг - запад е сред приоритетите, които Община Несебър си е поставила, за да се осигури комфорт на придвижване за гражданите и гостите на общината. През настоящата година отново са заделени средства за изграждане на улици по изготвен и одобрен проект.

- За този строителен сезон са заделени средства за уличната мрежа в квартал „Пясъците" в Слънчев бряг - запад, в района след моста на река Хаджийска /срещу хотелите „Континентал"/, където започва изграждането на главната квартална улица. Предвижда се строителство на пътно платно за двупосочно движение, тротоари и улично осветление. Изпълнението на цялостния проект ще се извършва поетапно.

И този инфраструктурен обект се финансира изцяло със средства на Община Несебър.

Общината продължава да работи за свързаността на отделните квартали в цялостна градска мрежа с алтернативни възможности за придвижване – автомобилно и пешеходно, по цялото продължение на Слънчев бряг- запад.

Средства са предвидени и за извършване на текущи ремонти на компрометирани пътни участъци.

Община Несебър поднови изграждането на закритата спортна зала на стадиона след повторно проведена процедура по избор на изпълнител. Забавянето на строителството е в следствие на икономически и инфлационни процеси, довели до отлив на интерес към обществени поръчки в строителството и отказ от изпълнение на сключени вече договори. Конкретният обект е забавен вследствие на драстичното повишаване на цената на метала и другите строителни материали. Това доведе до невъзможност за изпълнение на строителството при договорените при старта на проекта условия.

Изграждането на залата ще осигури възможност за упражняване на различни видове спорт – баскетбол, волейбол, хандбал, тенис, тренировки по художествена гимнастика, футзал /футбол на малки врати/ и условия за провеждане на тренировъчна дейност и състезания през всички сезони.

Трите обекта са мащабни, а реализацията им е свързана с огромен финансов ресурс, който е заделен от бюджета на общината.

Община Несебър не спира да разработва и процедира нови проекти за инфраструктурно строителство и облагородяване на Слънчев бряг – запад. Реализацията им ще се изпълнява поетапно, съобразно с краткосрочната и средносрочна строителна програма на общината.

Елена Фотева

viapontika@viapontika.com

Елена Фотева е дългогодишен фоторепортер и журналист, работила във вестниците "Свободен бряг" и "24 часа". Нейни теми са: звездните влияния и астрологията, опазването на природата, археологията, пътешествията и културните събития.

Comments

comments powered by Disqus