Световни новини

Препоръки на Съвета на ЕС за адекватен минимален доход

Страните членки на ЕС да съчетаят адекватно подпомагане на доходите чрез обезщетения за минимално заплащане и други съпътстващи парични обезщетения, както и компенсации в натура и ефективен достъп до услуги за подпомагане. Такава е приетата днес препоръка от Съвета на ЕС за адекватен минимален доход.

На държавите се препоръчва също да определят равнището на минималния доход чрез прозрачна и надеждна методика в съответствие с националното право и с участието на съответните заинтересовани страни.

Същевременно Съветът препоръчва да се осигури възможността за подаване на искане минималният доход да се предоставя на отделни членове на домакинството. Целта в случая е насърчаване на равенството между половете, сигурността на доходите и икономическата независимост на жените, младите хора и хората с увреждания.

На страните членки се препоръчва още да постигнат постепенно адекватното равнище на подпомагане на доходите най-късно до 2030 г.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus