Представяне

Какво означават цифрите на ЕГН и какво можем да разберем за човека по неговия единен граждански номер?

Административният идентификатор на физическите лица, които подлежат на регистрация, се нарича ЕГН. Получава се при раждането или при трайно пребиваване в страната ни – за чужденците – и е въведен у нас през 1977 година. ЕГН-то е уникално и служи за идентифициране на гражданите, но това не е единствената информация, която носи.

ЕГН-то далеч не е просто 10 разбъркани цифри. Всяка от тях има своето точно място и значение, което ще разгадаем заедно сега. Какво означават цифрите на ЕГН? Значението на първите 6 цифри на единния граждански номер е по-масово известно от значението на останалите. Те посочват кога е родено лицето в следната последователност: година, месец, дата, като за годината са отредени самo две цифри.

Обикновено по-непонятни и непознати са последните 4 цифри, чието значение остава скрито и неразгадано за мнозинството от гражданите. Трите цифри след годината, месецът и датата на раждане сочат областта, където е настъпило раждането, както и поредността на раждането в съответната област, като предпоследната – деветата цифра – показва пола.

За момичетата тази цифра е нечетна, а за момчетата – четна. Любопитен факт е, че е възможно, макар да се случва рядко, трите цифри след годината, месецът и датата на раждане, да сочат друг регион, различен от този, в който сте сигурни, че сте се появили на бял свят. Причината за това е простичка – определен брой номера са предвидени за всеки ден и за всеки регион и ако се случи в даден ден броят новородени да е по-голям от броя на отпуснатите номера, то се „взима на заем“ номер от друг регион.

Какво означава последната цифра е по-сложен въпрос, тъй като реално тя е контролна и се изчислява по сложен алгоритъм. За обикновения човек не е съществено да знае този алгоритъм, достатъчна е информацията, че това е контролна цифра.

Какво ще се случи, когато цифрите за образуване на ЕГН и вариантите се изчерпат? Този въпрос реално не стои пред нас, тъй като цифрите са на практика неизчерпаеми, поради което не се налага и промяна в начина на формиране на ЕГН-то или в броя на цифрите. Тези се оказват напълно достатъчни, за да е уникално всяко едно ЕГН и за да получите ценна информация за личността – кога е родена, в кой град, какъв е полът ѝ. Тези данни помагат безпроблемно да се идентифицира лицето и то да не може да бъде объркано с друго.

ЕГН-то спада към т.нар. лични данни, които са защитени със закон и чието събиране, обработване и съхранение се осъществява при строго определени правила. Определени институции, фирми и лица само имат право да изискват вашето ЕГН. Тъй като кражбата на ЕГН е и кражба на самоличност, следва да сте внимателни при предоставянето на своите лични данни, както и предварително да се запознаете внимателно дали дадената институция, фирма и т.н. има право да събира тези данни.

Опазването на личните данни е задължение на всяко лице и разкриването им е на отговорността на притежателя. Не е опасно, ако споделите първите 6 цифри на ЕГН-то си, тъй като, както разбрахте, те сочат информация, която не е тайна и скрита – година, месец и дата на раждане, но комбинацията от всички 10 цифри следва да се запази неразкрита, за да се избегнат опити за злоупотреба.

Соня Георгиева

viapontika@viapontika.com

Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

Comments

comments powered by Disqus