На стената

Стартира информационният сайт с цените на основни хранителни продукти

Подготвяме два нови законопроекта - Закон за търговията с храни и Закон за търговските надценки, съобщи министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов

Стартира информационният сайт за наблюдение на цените на част от основните хранителни продукти. Интернет платформата, която беше представена от министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов и министъра на земеделието Явор Гечев вече е достъпна за всички потребители на адрес www.foodprice.bg.

„За първи път са обединени на едно място данните на толкова много институции и е създадена възможност за наблюдение и съхраняване на информация за пазара на храни, какъвто досега не е съществувал в нашата страна“, съобщи министър Стоянов. По думите му освен по-голяма прозрачност за ценообразуването, активно се работи и по другите две направления, свързани с нормативни промени и по-ефективен контрол от страна на институциите. „Подготвяме два нови законопроекта - Закон за търговията с храни и Закон за търговските надценки. Вторият закон предвиждаме да има ограничен времеви период, като таванът на надценките ще се прилага за ограничен брой продукти“, каза Никола Стоянов, цитиран от БТА.

Министър Стоянов направи демонстрация на функционалностите на платформата. От данните в нея става ясно, че на 22 март цената на маслото на едро в България е по-висока от цените на дребно за същия продукт във Франция, Германия и Австрия, например. Друг продукт, който беше показан, е сирене. На 22 март цената на дребно в магазините е 17,05 лв./кг. на витрина, което изключва разходи за опаковка. Цената на едро в този ден е била с около 50% по-ниска. „Като вземем предвид също, че цената на суровината е била 1,04 за литър мляко, всеки сам може да си направи сметка къде се получава изкривяването по веригата“, подчерта още икономическият министър.

Министърът на земеделието Явор Гечев обяви, че Наредбата за централния регистър за проследимост на храните вече е публикувана за обществено обсъждане. „Регистърът ще дава възможност за проследяване на информацията на всяка стъпка по веригата за доставки, на ниво търговия на едро в страната, както по отношение на качеството на храните, така и за съпътстващите документи и цени“ поясни още той.

Земеделският министър съобщи, че държавата ще дотира водата за напояване с 80% като вече има осигурен финансов ресурс. „Това също е мярка, която има за цел да не допуска повишаване на производствените цени на селскостопанските стоки“ коментира Гечев.

Платформата www.foodprice.bg предоставя обединена информация за пазара на храни – от изкупни цени на основни суровини, през стойност на внос и цени на едро, до тези на рафта в магазина. Данните са налични както на национално ниво, така и по области. Създадена е и възможност за сравнение на цените у нас и в седем европейски държави.

Сайтът е собственост на Министерството на икономиката и индустрията и е разработен от “Информационно обслужване” АД.

Към момента са включени около 30 основни хранителни продукта, но за част от тях се събира информация за различни техни разфасовки или характеристики (например масленост при киселото мляко; бял и типов хляб, и др.). Заедно с това системата дава възможност да се проследят изкупните цени на основни суровини като мляко, слънчоглед и др. Това предоставя възможност на потребителя да получи цялата информация за формирането на цената от суровина до краен продукт на рафта.

Цените на внос от трети страни се събират от Агенция „Митници“, а Националната агенция за приходите предоставя информацията за стоките в рамките на Европейския съюз. Данните от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) са от регистрираните стокови тържища в 22 области в страната. Цените на ДКСБТ са на едро, среднопретеглени на база продадено количество. Обработката и анализът на данните се осъществяват чрез специално разработен софтуер на Държавната комисия.

Цените на дребно са обединени от Системата за агропазарна информация и се предоставят от Министерството на земеделието. Те се наблюдават ежеседмично по области на страната, като са обхванати както големите търговски вериги, така и по-малките търговски обекти. В тях не се включват промоции в търговските обекти, а данните са налични както на национално ниво, така и за всяка административна област.

Сайтът предоставя също информация за цените на 11 основни хранителни продукти (олио, ориз, захар, прясно мляко, кисело мляко, масло, бяло сирене, кашкавал, яйца, цяло пиле охладено, адаптирано сухо мляко) в 7 европейски държави. Данните се предоставят на седмична база от търговските аташета към Министерството на икономиката и индустрията. Набирането на информацията е по методологията на САПИ, за да се избегне разминаване с тези за България. Данните се събират от 3 до 4 големи вериги, като приоритетно се избират такива, които оперират и в България, както и от 1 до 2 по-малки търговски обекти. В мониторинга са включени европейските столици Берлин, Виена, Париж, Букурещ, Атина, Прага и Загреб.

Всички цени, които виждат потребителите в сайта, са със включен ДДС, като допълнително е предоставена информация за нивата на данъчната надценка във всяка от европейските държави.

Създадено е меню „Контролна дейност“, което дава актуална информация за проверките на контролните органи. Заедно с това има и бърза връзка за подаване на сигнал към всяка от компетентните институции – КЗП, КЗК и БАБХ.

Държавата създава и механизъм, чрез който търговските вериги да участват в процеса на подаване на информация към интернет платформата.

Готови са указания към тях, които ще бъдат и публично достъпни и се работи по създаване на техническа възможност за визуализирането на тези данни на интернет сайта. Предвижда се информация да могат да подават търговски вериги и държавните публични предприятия с годишен оборот над 30 млн. лева. Те ще предоставят информация на ежеседмична база за най-ниската цена по продукти, но без такива в промоция. Обектите ще се ангажират, че тази цена няма да бъде по-висока за декларирания период. Обмисля се тези продукти да бъдат означени и със специален стикер, за да се ориентират по-лесно потребителите.

Информацията ще се подава електронно към Министерството на икономиката и индустрията с електронен подпис, за да се удостовери нейната автентичност. Заложеният праг за оборота на юридическите лица ще даде възможност на около 30 субекта в страната да участват в този процес. Това са както национални търговски вериги, така и по-малки регионални обекти.

Този процес е напълно доброволен и с него ще се демонстрира желанието на търговските обекти да участват в целия процес по изсветляване на ценообразуването на хранителните продукти. Вече е проведена предварителна среща с някои от тях и има заявено съгласие от тяхна страна да участват в инициативата.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus