На стената

БАБХ изпрати на боклука над 1 тон храни след великденските проверки

Във връзка с Великденските празници Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 4046 засилени проверки извън текущия официален контрол в обектите за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно, пазари и борси в цялата страна.

Целта на проверките беше установяване съответствието на производство и търговия на традиционно предлаганите за Великден храни - агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци, както и боя за яйца. В производствените обекти, търговската мрежа и заведенията за обществено хранене беше акцентирано на произхода, сроковете на годност и условията на съхранение на използваните суровини и храни, придружаващите документи, наличие на здравна маркировка, включително цвета на маркировката на трупното агнешко месо, наличие на документи за произход и безопасност на храните, предаде bgonair.bg.

Част от проверките бяха извършени с представители на регионалните подразделения на КЗП, МВР и НАП. При проверките са установени някои несъответствия, за които са издадени 24 акта за административно нарушение и 137 предписания.

Възбранени и насочени за унищожаване са 1406 кг храни от животински произход, заради липса на етикет на български език, с изтекъл срок на годност, липса на информация върху етикета за произход и срок на годност или придружаващи документи; 60 броя яйца с изтекъл срок на годност и 200 л сурово мляко с неясен произход. Също така 23,8 кг храни от неживотински произход и 23,38 л плодови сокове без етикет на български език, с изтекъл срок на годност. 36 броя яйца са спрени от реализация и са насочени към доставчика с цел преетикетиране, поради липса на информация за клас и код на производителя.

Временно затворени са 5 обекта във Варна, Враца, Кюстендил и София, като нарушенията са лошо хигиенно състояние на обекта, извършване на нерегламентирана дейност и извършване на дейност в нерегистрирани обекти.

На 11.04.2023 г. при извършена съвместна проверка с Министерство на земеделието и НАП на предприятие за месодобив и месопреработка в област Кърджали е установена неефективна проследяемост при дистрибуцията на месото и представяне на заблуждаваща информация относно произхода му. В обекта по време на проверката са констатирани налични 32 092 кг замразено агнешко трупно месо от Република Северна Македония. То е поставено под забрана и са взети проби за микробиологично изследване и доказване на съответствие и безопасност с последващо насочване за преработка. Резултатите не показват наличие на несъответствия. На бизнес оператора са връчени предписание и два акта, както и заповед за спиране на дейност внос и дистрибуция на месо от дребни преживни животни (ДПЖ) от трети страни.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus