Царево

Предстои мащабна реконструкция и обновяване на градския стадион в Царево

В две части, които започват паралелно, предстои обновяване на градския стадион в Царево. Инициативите са съгласувани с местния футболен клуб и са изцяло в полза на гражданите.
От една страна община Царево ще стартира изпълнение на реконструкция на помощното футболно игрище, осветление покрай основния футболен терен и изграждане на фитнес съоръжение на открито, а от друга след партньорство с Български футболен съюз ще бъде направено основно обновяване на големия футболен терен, включващо изграждане на поливна система и подмяна на тревната настилка и др.

Община Царево проведе обществена поръчка за дейностите, които тя ще възложи за изпълнение по малкия футболен терен, фитнеса и осветлението като всеки момент ще започне работата на фирмата изпълнител.

В ход е и процедурата за партньорство с БФС, като след изпълнение на всички законови изисквания и срокове, предстои одобрение от Общински съвет и учредяване на право на ползване, за да стартира и тази част от ремонтните дейности по основния стадион.

С ремонта и обновяването на тренировъчния футболен терен БФС и община Царево имат за цел да осигурят съвременни условия за провеждане на тренировъчен процес по футбол за активно занимаващите се с футбол – деца, юноши и девойки от гр. Царево и от съседните населени места на общината. Срокът за проектиране и изпълнение на този обект е 6-8 месеца след учредяването на правото на ползване, чието гласуване предстои на сесия на Общински съвет Царево на 28.04.2023 г.
Процедурата е строго регламентирана в Закона за физическото възпитание и спорта и са спазени всички изисквания като е представена и подробна инвестиционна програма с видове дейности и срокове за изпълнение.

Твърденията на независимия общински съветник по повод ремонта на стадиона и процедурата с Български футболен съюз са неверни, но и опасни, защото поставят под риск тази сериозна инвестиция и обновяване на футболния терен. Въпросният независим общински съветник прави опит да трупа политически дивиденти в предстояща предизборна кампания, но тези действия са вредни за гражданите на общината.

Елена Фотева

viapontika@viapontika.com

Елена Фотева е дългогодишен фоторепортер и журналист, работила във вестниците "Свободен бряг" и "24 часа". Нейни теми са: звездните влияния и астрологията, опазването на природата, археологията, пътешествията и културните събития.

Comments

comments powered by Disqus