Политика

Регламентира се редът за прехвърляне на отпуск за бременност и раждане на един от родителите на майката или на бащата на детето

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира редът за прехвърляне на отпуск, поради бременност и раждане, след навършване на 6-месечна възраст на детето на един от родителите на майката или на бащата. По този начин нормативният акт се синхронизира с Кодекса на труда, в който беше предвидена възможност със съгласие на майката отпускът да може да се ползва и от бабите и дядовците на детето при условие, че те работят по трудово или служебно правоотношение. За това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

Промените в Наредбата определят и реда за прехвърляне на отпуск при осиновяване на дете след изтичане на шест месеца от деня на предаването му за осиновяване на един от родителите на осиновителката или осиновителя. За да имат право да се възползват от тази възможност, бабата или дядото следва да подаде писмено заявление-декларация по образец до предприятието, в което работи. Прилага се и копие от удостоверението за раждане на бебето. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението-декларация. Ако работещият няма право да ползва такъв отпуск, работодателят е длъжен да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си, обясняват още от правителствената пресслужба.

Според друго изменение в наредбата педагозите, специалните педагози и социалните педагози, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги за деца и интегрирани здравно-социални услуги за деца, ще имат право на 36 работни дни платен годишен отпуск. Хората, които управляват дейността по предоставяне на социални услуги, ще имат право на 30 работни дни платен годишен отпуск. Платен отпуск от 26 работни дни ще могат да ползват основните специалисти, осъществяващи дейности по ръководство и предоставяне на социални услуги. Същото право ще имат и служителите, пряко ангажирани с обслужването на потребителите на социалната услуга, както и препоръчителните специалисти, които работят на трудов договор, уточняват още от правителството.viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus