Инфо за потребителя

Без право на технически преглед, ако имате неплатени глоби

Предлага се и намаляване на разрешената скорост за движение по магистралата от 140 км в час на 130 км в час

Министерски съвет внесе в Народното събрание редица предложения за промени в Закона за движение по пътищата, целящи повишаване на безопасността и ефективността на пътната мрежа в страната. Тези предложения съдържат няколко ключови изменения, които имат за цел да намалят броя на пътните инциденти и да улеснят административните процедури за водачите.

Основни промени в закона

Една от най-значимите промени е свързана с техническия преглед на автомобилите. Според новите предложения, автомобилите няма да могат да преминават технически преглед, ако имат неплатени глоби и фишове. Тази мярка се очаква да стимулира шофьорите да уреждат задълженията си навреме и да намали броя на автомобилите с неизправности по пътищата.

Друга важна промяна е свързана с изцяло електронното заявяване на регистрация на моторни превозни средства (МПС). С тази инициатива се цели улесняване на процеса и намаляване на бюрократичните пречки. Освен това, се предлага отпадането на стикерите за „Гражданска отговорност“ и технически преглед, както и ограничаване на въвеждането на нови стикери с подзаконови актове.

Мерки за намаляване на произшествията

За да се намалят произшествията с млади водачи, се предлага водачите, навършили 17-годишна възраст, да шофират с придружител.

Също така се предвижда намаляване на разрешената скорост за движение по магистралата от 140 километра в час на 130 километра в час.

Усъвършенстване на административните процедури

Новите предложения включват и спирането и връчването на актове и фишове на пътя на шофьори, които имат повече от 5 невръчени електронни фиша или наказателни постановления.

Законопроектът предвижда задължение за администрацията за изпращане на уведомления за изтичащи документи като застраховка, технически преглед и свидетелство за управление.

Сред предложенията е и възможността за обжалване на електронни фишове по настоящ адрес на нарушителя, вместо по местонарушение, както и възможността за електронна документация при провеждане на курсове за придобиване на правоспособност.

Автоматизация и нови изисквания

Законопроектът предвижда автоматизирано издаване на електронен фиш при установяване с камери на липса на технически преглед или застраховка.

Когато водачът не е собственик или ползвател на автомобила, фишът за нарушение ще се дава на водача.

С промените се създава и допълнително изискване към оборудването на превозните средства с пожарогасители.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus