Общество

Уведомяват с имейл и смс шофьорите за изтичащи срокове

Собствениците на автомобили в България скоро ще могат да получават уведомления по смс или имейл за изтичащи полици за задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, шофьорска книжка и годишен технически преглед на автомобила. Това е част от промените в Закона за движението по пътищата, предложени от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България”. Тези нововъведения целят да улеснят собствениците на автомобили и да намалят административните тежести.

Електронна регистрация на автомобили
Една от основните промени предвижда собствениците на автомобили да могат да регистрират своите превозни средства изцяло електронно. По този начин те ще могат да платят и екотаксата онлайн, избягвайки чакането на опашки и създаването на корупционни рискове. Според депутатите, вносители на промените, това ще улесни процеса на регистрация, като МВР ще приема заявленията и таксите, ще изготвя регистрационните табели и ще определя час за явяване на собственика или упълномощено лице за проверка и получаване. Дори ще се предвижда възможност за изпращане на табелите чрез куриер.

Автоматизирани справки и онлайн плащания

Друга значителна промяна е премахването на стикерите, които се лепят на предното стъкло на автомобила, и тяхното заместване с автоматизирани справки в централизирани регистри. Това ще улесни проверките и ще направи процеса по-прозрачен и по-удобен за шофьорите. Освен това, ще бъде възможно нарушителите на пътя да плащат глобите си онлайн, без да се налага те да бъдат връчвани присъствено.

Нови мерки за връчване на електронни фишове
КАТ ще има задължение да спира на пътя и да връчва електронни фишове и наказателни постановления на водачи, които имат повече от пет невръчени такива. Законът предвижда задължително публикуване на данни за извършените нарушения и съставените актове, фишове и електронни фишове. Държавните органи и други лица, които по закон обработват тези данни, ще имат служебен електронен достъп до информацията за нарушенията на водачите.

Санкции за натрупани невръчени електронни фишове

Предлага се и нова мярка за санкциониране на шофьори с множество невръчени електронни фишове. При натрупване на определен брой невръчени фишове, шофьорската книжка ще може да бъде отнемана. Сега това се случва при системни нарушения на ограниченията за скорост.

Улеснения за фирми с много автомобили
Фирмите, които разполагат с много автомобили, също ще бъдат улеснени. Те ще могат едновременно да отчитат и плащат множество глоби с един банков превод. След това плащането ще бъде регистрирано чрез програмни интерфейси на МВР или чрез посочен адрес в основанието за плащане. Уведомленията за излязъл фиш ще се изпращат незабавно, като за целта ще има обмен на информация по телефон и имейл между МВР, Министерство на електронното управление, НАП и АПИ.

Контролни точки и отпадането на синия талон
Също така, МВР ще има задължение да предоставя информация на шофьорите за контролните им точки след отпадането на синия талон на автомобила. Това ще улесни водачите в проследяването на своите нарушения и ще им помогне да избягват санкции.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus