Томичовият псалтир гостува за първи път в...

Томичовият псалтир гостува за първи път у нас! Ценният ръкопис от „Втория златен век“ на България излиза за първи път от архивите на Държавния исто...