„Пещерите „Дедова дупка“ „Серапионова"и с...

Пещерите Серапионова и Дедова дупка, и местността средно поречие на река Негованка стават защитени територии със заповед на министъра на Околната с...