Започна Страстната седмица, Велики понеде...

Последната седмица от земния живот на Господ Иисус Христос се нарича "Велика" или "Страстна седмица", т.е. Седмица на страданията, прелюдия към веч...

Страстната седмица e (седмицата на страд...

Днес започва Страстната седмица (седмицата на страданията). Това е последната седмица от живота на Исус Христос и е наречена Страстна седмица, ...

Започна Страстната седмица, всеки от днит...

Страстна седмица (наречена още Седмицата на страданията) е последната седмица от живота на Иисус Христос. Започва с тържественото влизане на Иис...

Започва Великият пост

От днес, 23 февруари, започва Великият пост, който е най-строг и най-продължителен. Той започва седем седмици преди Великден, който тази година ...

Какво казват традициите за Страстната сед...

От Велики понеделник до Велика сряда е позволено да се работи - домакините могат да чистят, перат, гладят и шият. От Велики четвъртък нататък обаче...

Велика събота е - последният ден от Страс...

Днес е Велика събота, последният ден от Страстната седмица. На този ден църквата възпоменава телесното погребение на Христос и слизането на духа Му...

Днес е Велика сряда - третият ден от Стра...

Днес е ден трети от Страстната седмица – Велика сряда. Ден за изчистване – както отвън така и отвътре. Обичаят повелява на този ден децата да бера...