Созопол

Созопол на финалната права за туристическа дестинация N1, чака емисари на 9 февруари

Представител на Съвета за Световен Туризъм и Пътуване пристига следващата седмица в Созопол, за да оцени на място кандидатурата на града за първото място в категория Дестинация на 2015 година. В тази категория Созопол се съревновава с Любляна, Словения и със Североизточно Крайбрежие,Тайван. Трите дестинации са номинирани като най- предпочитани за 2015 година, но само една от тях ще оглави престижната класация.

В понеделник, 9 февруари, в Созопол пристига на двудневно посещение специалистът по устойчив туризъм към Съвета за Световен туризъм Ричард Дейман. Неговата задача е да разгледа и събере пълна информация за „Архитектурно – исторически комплекс с музейна сбирка Южна крепостна стена и кула – история, култура, наследство” и Археологически резерват „Античния град Аполония”.

Целта на посещението на Ричард Дейман е да се оцени в детайли работата, която е извършена от фондация „Созопол“ по отношение на „Архитектурно – исторически комплекс с музейна сбирка Южна крепостна стена и кула – история, култура, наследство”, дейността на община Созопол, обществените и бизнес организации, както и на жителите на града по отношение съхраняване на Археологическия резерват „Античния град Аполония” или т.нар. Стар град и развитието им като устойчиви туристически обекти .

Критериите за оценяване са Общи критерии и критерии за Категория Дестинация.

Общи критерии

• Създава екологични ползи от своите практики

• Създава социални и културни ползи от своите практики

• Ангажира туристите с хората и местата, които посещават, за да се създаде отличен опит

• Демонстрира лидерство чрез активно ангажиране с медии и по-широко туристическо общество за популяризиране и насърчаване на най-добрите практики в устойчивия туризъм

• Ангажира живеещите и работещите в устойчивото управление на Пътуванията и Туризма в организацията и на дестинацията.Критерии за Дестинация

• Ангажиране на множество заинтересовани страни и приемните общности в процеса на вземане на решения

• Подобряване на преките икономически и социални ползи за местните хора

• Насърчаване на равните възможности за заетост, кариерно развитие и изграждане на капацитет

• Зачитане на правата на хората в дестинацията, включително правата на коренното население

• Опазване и защита на естествените, застроените и/или културните заобикалящи среди

• Намаляване и адаптиране на туристическите дейности, свързани с изменението на климата

• Насърчаване на чувство за място и автентичност

• Изграждане на икономическа стабилност чрез подходящи бизнес модели

По време на двудневното си посещения представителят на Съвета за Световен Туризъм и Пътуване ще проведе и редица срещи. Сред тях са работна среща с представители на фондация „Созопол“ , чийто проект „Архитектурно – исторически комплекс с музейна сбирка Южна крепостна стена и кула – история, култура, наследство” е в основата на престижната номинация на Созопол.

Среща с кмета на община Созопол за участието на общината в проекта, както и ползите за икономиката, обществото и околната среда.

Работното посещение на Ричард Дейман ще продължи с разширена среща и дискусия за развитието на туризма в Созопол, в която участие ще вземат туристически организации,представители на бизнеса в Созопол, обществени организации и жители на града. Представителят на Световния Съвет по Туризъм и Пътуване ще разгледа Стария град и ще разговаря с неговите жители, защото един от основните критерии при оценяването е ползите на местните хора от развитието на туризма и в частност на отделни туристически обекти.

Крайният резултат от посещението на специалиста и оценката му ще формират цялостната оценка за Созопол и мястото му в престижната класация на Съвета по Туризъм и Пътуване. Награждаването на най-добрата дестинация, както и призьорите в останалите категории, ще бъде на 15 април в Мадрид,Испания на специална церемония.

Рая Стоянова

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus