Травел портал

Избирайте внимателно туроператора, някои хитруват в договора за туристически услуги

Преди да се обвържем с организирано туристическо пътуване трябва да проучим внимателно туроператора, доставчик на услугата: дали той е регистриран и оповестен в Регистъра на Министерството на туризма и дали има валидна застраховка за професионалната му отговорност, съветва председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов. Потребителите трябва да настояват още за писмен договор, ваучер за пътуването и платежен документ, с които могат после да си търсят правата при неизпълнение на туристическата услуга.

Някои некоректни туроператори се опитват да се освободят от вменени им от закона отговорности, като предвиждат допълнителни клаузи в договорите, които са в ущърб на потребителите.
Такава уговорка, например, би могла да бъде следната: „… ако транспортната фирма, която би трябвало да осъществи част от пътуванията в рамките на груповия пакет (предоставен от туроператора), всъщност не успее да осъществи тези пътувания, просто нещата си остават така” – поясни Маргаритов.

Преди началото на активния летен сезон КЗП разпространи информация за двете най-често срещани неравноправни клаузи в договорите на туроператори.

Едната клауза е тази, с която туроператорът прави опит да се освободи от задълженията си, които има по Закона за туризма. Става дума за това, че той изключва възможността да понесе отговорност при отменяне, забавяне или изменения на сроковете и условията на пътуването по независещи от него причини като забавяне на полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини, промяна на разписанието от страна на превозвача, както и загуба или повреда на багажа по време на пътуването.

Втората е опит за съкращаване на срока за подаване на рекламация за некачествена туристическа услуга от 14 на 7 дни и ограничаване правата на потребителя по отношение начините, по които може да подаде жалбата си. Предвижда се приемането единствено на писмени жалби. Тази клауза се е съдържала във всеки един от анализираните от КЗП договори и общи условия към тях.

КЗП е изпратила препоръки за отстраняване на тези клаузи до всеки от туроператорите, в чиито договори и общи условия са установени. Повечето от тях са се съобразили и са ги премахнали. За една част от търговците срокът тече. Срещу онези, които не са се съобразили и не са предприели действия по отстраняването на неравноправните клаузи в посочения срок, са заведени колективни искове в съда за прогласяването им от него за нищожни.

От началото на годината КЗП е завела четири колективни иска срещу туроператори за неотстранени неравноправни клаузи, сред които са и двете цитирани.

Радост Тодорова

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus