Хотели

Българските туристи най-често се жалват от условията за настаняване и заблуждаваща информация в интернет

Открити приемни на Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще заработят от началото на юни във Варна, Бургас и някои от големите курорти по Черноморие.

През лятото КЗП ще извършва системни масирани проверки в туристическите обекти, аквапарковете и атракционите по цялото Черноморие. Инспекторите ще следят категоризирани ли са хотелите и заведенията, както и отговарят ли предоставяните от тях услуги на дадената им категория. В откритите приемни туристите ще могат да получат информационни материали и консултации, а също и да подадат сигнал или жалба при евентуални проблеми по време на почивката си.

До началото на май КЗП е извършила 2421 инспекции по Закона за туризма. Сред най-често срещаните несъотвествия са предоставяне на туристически услуги в обект, който не отговаря на изискванията за определената му категория, липса на видно място на категорийната символика за вида и категорията на обекта и несъответствие на надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти с посочените в удостоверението.

В някои от случаите инспекторите са установили несъответствие на водения регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните нощувки с образеца, утвърден от министъра на туризма.

Гражданите са се оплакали в КЗП преди всичко от условията в места за настаняване, заблуждаваща информация в интернет за вида и категорията на места за настаняване, както и от разлика между обявените цени в менюто на заведения за хранене и развлечения и маркираните на фискалния бон при заплащане на сметката. Предвидените в Закона за туризма санкции за констатираните нарушения са в диапазона от 500 лв. до 10 000 лв.

Радост Тодорова

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus