Травел портал

Подобряване правата на потребителите на автомобили под наем

Пет големи компании за отдаване на автомобили под наем се споразумяха днес да преразгледат в значителна степен отношението си към потребителите благодарение на съвместни действия по правоприлагане от страна на Европейската комисия и на националните органи за защита на потребителите, съобщават от ЕК. Гражданите ще се възползват от наличието на по-голяма яснота в областта на застраховането и възможностите за зареждане на гориво, от по-голяма справедливост при третиране на щетите и по-голяма прозрачност на цените. Жалбите, получени от европейските потребителски центрове в областта на отдаването на автомобили под наем, са се увеличили рязко през последните две години.

Компаниите са поели ангажимент да съгласуват по-добре сегашните практики за отдаване на автомобили под наем с изискванията на законодателството за защита на потребителите, определени от правилата на ЕС относно правата на потребителите, нелоялните търговски практики и неравноправните договорни клаузи.

Някои от основните подобрения, за които е поет ангажимент, включват:

Подобряване на прозрачността при резервиране по интернет:

- По-ясна информация относно всички задължителни такси и незадължителни екстри;

- По-ясна информация относно ключовите условия за отдаването под наем, включително относно депозитите, начислявани по картата на потребителя;

По-добра информация на етапа на резервиране относно избираемите такси, ограничаващи отговорността при щети, и незадължителните застрахователни продукти, включително техните цени, изключения и прилагани лимити
По-добра и по-прозрачна политика относно горивото
По-ясни и по-справедливи процеси за проверка на превозните средства
Подобрени практики за вземането на допълнителни такси от клиентите: на потребителите се дава разумна възможност да оспорят всяка щета, преди да бъде осъществено каквото и да било плащане.

Например: Потребител взема под наем автомобил и заплаща депозит в размер на 600 евро. По време на периода на ползване автомобилът е издраскан, като щетите са незначителни (по предварителни изчисления в размер под 100 евро). Когато потребителят връща автомобила, му вземат целия размер на депозита, като агентът обяснява, че това е предвидено в условията на договора. Компаниите за отдаване на автомобили под наем поеха ангажимент да не начисляват на потребителя несъразмерни такси.

Предложенията се изпълняват постепенно от компаниите, като по-голямата част от тях следва да бъдат изпълнени до края на 2015 г. Според органите за защита на потребителите някои нерешени въпроси ще изискват наблюдение и в бъдеще, по-специално по отношение на:

Отговорността на потребителите за щети по автомобила, причинени от други хора;
Практиките на брокерите и посредниците;
Езикът, на който следва да бъдат представени условията при резервации на автомобили в друга държава членка;
Какво покритие имат застраховките, предлагани в пакетите за отдаване на автомобили под наем, и търсене на алтернативни застраховки на пазара.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus