Бургас

Млади варненци спечелиха архитектурния конкурс за проектиране на комплекс Форос

Архи Бриз от Варна получиха най-високото отличие
Днес бяха обявени победителите в националния архитектурен конкурс за изработване на „Концепция за обемно-устройствено решение на жилищно-ваканционен комплекс "Форос” в кв. „Крайморие”, гр. Бургас.

В конкурса взеха участие 15 екипа от София, Бургас и Варна. Проектите се оценяваха от 8-членно жури в състав: г-н Димитър Николов – кмет на гр.Бургас, арх.Веселина Илиева – гл.архитект на общ.Бургас, арх. Владимир Милков – председател на САБ Бургас, арх. Димитър Георгиев - представител на ЦУ на САБ, ландшафтния арх. Пламен Матеев – представител на съюза на ланд.арх. в България, проф. Николай Овчаров – спец. културно-историческо наследство, адв. Тодор Батков – мажоритарен собственик на фирмата инвеститор и г-н Иван Касалийски – изп. директор на „Форос Дивелъпмънт“ АД.
След обстоен и задълбочен анализ на представените проекти, журито не присъди първа награда. Дадени бяха една втора, три трети награди и една поощрителна премия. Наградният фонд от 50 000 лева бе разпределен между следните архитектурни колективи :

Втора награда от 15 хил. лева бе присъдена на „Архи Бриз" от Варна, с ръководител арх.Борислав Игнатов;
Трите трети награди от по 10 хил. лева бяха присъдени съответно на „Атика-Р5/Аркадия“ от Бургас, с ръководител арх.Росица Йовчева, „ФОРОС 7“ от гр.Бургас, с ръководител арх.Даниела Бурлянова и „Студио Рачеви“ от Варна, с ръководител арх.Васка Рачева; Поощрителна награда от 5 хил. лева отиде при оригиналното архитектурно решение на „БД-АРХ“ от гр.София, с ръководител арх.Даниела Славова;


"Целта на конкурса беше да дадем поле за изява на българските архитекти и да съберем възможно най-много интересни идеи, тъй като искаме да създадем един наистина съвременен модел за обитаване - благоустроен и живописен комплекс с модерна инфраструктура“, коментира изпълнителният директор на „Форос Дивелъпмънт“ Иван Касалийски. Той добави, че се надява с реализирането на този проект да бъдат оборени представите за хаотично свръхзастрояване по българското Черноморие.

Адвокат Тодор Батков от 2005 г. работи върху проекта, но времето на кризата от 2008-2009 г. забави изпълнението.
След утвърждаването на ПУП на град Бургас от 2011 г. кв.Крайморие доби съвсем нов облик, макар и само на чертеж засега. През следващата година се очаква започване на проекта за ВиК мрежата на Крайморие, където е включен и комплекс Форос. От голямо значение ще бъде подновяването на изпълнението на брегоукрепването, което трябваше да се случи през 2009 г. - в последните месеци от управлението на Тройната коалиция.

Комплекс Форос ще бъде разположен върху територия с площ от 389 619 квадратни метра на живописния полуостров „Форос“, в квартал „Крайморие“, разположен в най-южната част на града. Комплексът е в непосредствена близост до местността Пода, а по протежението му са запазени останки от крепостни стени и кули.

Допълнителна информация за проекта и конкурса можете да намерите на адрес: www.foros-bg.com.

Проф.Николай Овчаров беше сред членовете на журито

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus