Избори 2015

Николай Димитров: Има ли здравеопазване в община Несебър, отсъдете сами!

Здравна къща Несебър функционира от 01.06.2003 г. като общинско здравно заведение. Тя осигурява добри условия за общопрактикуващите лекари, както и кабинети за специализирани практики – терапевтичен кабинет, хирургичен кабинет, ендокринологичен кабинет, кардиологичен кабинет, стоматологични кабинети и др.

На територията й са разположени и функционират още:
• Медико-диагностична лаборатория „ЛИНА”;
• Рентгенов кабинет, разполагащ и с ехограф;
• Диализен център – за удобство на пациентите се предлага транспорт от районите на Бургаска, Поморийска и Несебърска община, като Община Несебър подпомага с финансова субсидия диализния център, предназначен за жители на общината с хронична бъбречна недостатъчност;

• Филиал на спешна медицинска помощ, за чийто нужди беше закупен високопроходим реанимационен автомобил – линейка, и се отпуска и годишна дотация в размер на 5000 лв. (под формата на лекарства и консумативи) от общинския бюджет. За подпомагане на пътуващия персонал на филиала общината поема и част от транспортните разходи. Предстои основно реновиране на филиала на ЦСМП с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

През 2013 г. отвори врати и най-новата придобивка в сферата на здравеопазването за Община Несебър – СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ „СБР-НЕСЕБЪР“, обслужваща население от цялата страна, с направление от здравната каса и на свободен прием. Специализираното заведение се помещава на 3 и 4 етаж от Здравната къща, които през съществен период от време стояха нефункциониращи. Те бяха предназначени за Гинекологично отделение и Родилно отделение, но липсваха желаещи да наемат помещенията. Етажите бяха преустроени в болница за рехабилитация, която могат да посетят пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система – стави, кости, гръб, кръст и други. Те трябва да са пенсионери, ученици и/или студенти над 18 години и осигуряващи се.

С разкриването на СБР-Несебър през 2013 г. се проведоха безплатни прегледи на граждани от цялата община. Например през изминалата 2014 година брой преминали пациенти, на които са направени такива безплатни прегледи, са 2942 човека.

Същите не заплащаха потребителска такса и имаха право на още 3-4 процедури безплатно при необходимост. Част от преминалите пациенти се възползваха и от безплатна мануална терапия, в случаите когато това се е налагало.

Предстоят още много съвместни проекти между Община Несебър и СБР-Несебър.
Най-новото и актуално предложение от тяхна страна, което предстои да осъществим, е осигуряването на стоматолог в селата, където липсва такъв /Тънково, Кошарица, а при необходимост и в Оризаре/. Имаме готовност да осигурим такъв специалист, който да идва няколко пъти в седмицата в тези населени места по предварително установен график и да прави БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, КАКТО И ЧАСТ ОТ МАНИПУЛАЦИИТЕ, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ ПО ЗДРАВНА КАСА – ЗЪБНИ ПЛОМБИ, ЛЕЧЕНИЕ И Т.Н.

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА


8 години работим вече в насока да осигурим качествено медицинско обслужване във всички населени места в общината и те да бъдат обхванати до едно от медицински специалисти. Истината е, че откакто не съществува териториалният принцип и изпращането на лекари да работят по разпределение, и държавата даде възможност на всеки лекар сам да избира къде да работи и опцията лекарите да се регистрират като Еднолични търговци, възникна проблем с осигуряването на специалисти във всички малки населени места в страната.

Като пример в тази връзка мога да дам, че, за да осигурим лекарско присъствие в Оризаре и Гюльовца, приехме Решение на Общинския съвет, с което Общината заплаща транспортните разходи на д-р Радева до Оризаре и Гюльовца, тъй като тя не е от района /пътува от Поморие/.
Искам да разясня и да отворя една скоба, че всички общопрактикуващи лекари регистрират своите практики по ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ. Понятие като ЗДРАВНА СЛУЖБА, където да работят мед. фелдшери и мед. сестри, не съществува никъде в правната система на Република България и МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ.
Мед. фелдшери и сестри няма как да регистрират самостоятелно такава практика, те могат и ИМАТ ПРАВО ДА РАБОТЯТ НА ТРУДОВ ДОГОВОР КЪМ GP-ПРАКТИКА И ТО НА ДОБРОВОЛЕН ПРИНЦИП /т.е. само с тяхно съгласие лекарите да ги наемат/.
Важно е да се знае, че всяко здравно осигурено лице избира само ЛИЧЕН ЛЕКАР!

Вариант има и може да се помисли с Общинското дружество МЦ ”Д-р Димитър Пеев”, Слънчев бряг, да се назначат допълнителни медицински специалисти, което Законът за лечебните заведения позволява, и те да обхващат малките населени места като Паницово, Раковсково, Приселци, Тънково.

Медицинско и стоматологично обслужване в малките населени места – община Несебър:

1. Тънково – ОПЛ – Сънимед, д-р Кайтазки /медицинска сестра в кабинета – 2-3 пъти седмично/.
Стоматолог – няма, няма и помещение /ако се изпрати от СБР, трябва да осигурим помещение и да го пригодим за целта/.

2. Оризаре – ОПЛ – Д-р Радева
Стоматолог – д-р Панайотова, рядко посещава кабинета, населението не е доволно от работата й.

3. Гюльовца – ОПЛ – д-р Радева
Стоматолог – д-р Гонсалвеш.

4. Кошарица – ОПЛ – Сънимед, д-р Кайтазки и д-р Любенова /осигуряват постоянно присъствие, включително събота и неделя/.
Стоматолог – няма.

5. Паницово, Раковсково, Приселци – без лекар и стоматолог.


Соня Георгиева

viapontika@viapontika.com

Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

Comments

comments powered by Disqus