Избори 2015

ОИК-Бургас пренебрегна градивно предложение на "Демократично действие", десните политици го пращат в ЦИК

Андреан Георгиев настоява за бърз отговор от ЦИК.
С необяснима инертност и пълно пренебрежение се отнесе ОИК-Бургас към предложението на Движение "Демократично действие" за създаване на архив от протоколите на всички СИК-ове, за да се пресекат всякакви възможности за поправки и манипулации.

Предложението бе внесено от кандидата за кмет Андреан Георгиев на 15 октомври, но реакция не последва. Това наложи амбициозният млад политик да се обърне към Централната избирателна комисия.

В него се представя последователността на събитията:

"В предизборния щаб на нашата партия получихме сигнали от граждани за опасност от манипулиране на резултатите от предстоящите избори при обработването и отчитането на протоколите от секционните избирателни комисии в общинската избирателна комисия. Съответно това би довело и до неправилно отчитането на резултатие от изборите пред ЦИК, поради несъответствие между данните в протоколите от секционните избирателни комисии и въведените в електронната база данни резултати от изборите.

С оглед изключването на опасността от извършването на горепосочените злоупотреби и постигане на максимална прозрачност би следвало данните от протоколите на секционните избирателни комисии да бъдат достъпни за проверка, включително и след провеждането на изборите, за всички регистрирани кандидати.

В тази връзка, предлагаме при провеждането на предстоящите избори на 25.10.2015г., след провеждането им преди обработването на протоколите от секционните избирателни комисии да бъде заведен архив на тези протоколи чрез тяхното ксерокопиране. Така заведения архив да бъде съхраняван в Общинската избирателна комисия и да бъде достъпен за всички регистрирани кандидати за предстоящите местни избори".

ОИК – Бургас не разгледа нашето предложение на две свои заседания, които е провела до настоящия момент след входирането на предложението, считам, че тя е задължена да го направи и да отговори със свое решение, категоричен е Георгиев.

От ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ са направили необходимите консултации с юристи и в писмото до ЦИК са посочени текстовете от закона, които задължават Общинската избирателна комисия да вземе отношение:

Административнопроцесуалния кодекс, Глава осма „ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ“, Раздел І и Раздел 2.
Съгласно разпоредбата на чл. 107, ал.1 по реда на тази глава осма от АПК се разглеждат предложенията и сигналите, подадени до административни органи, както и до други органи, които осъществяват публичноправни функции.

Безспорно ОИК – гр.Бургас и за ЦИК – гр.София осъществяват публичноправни функции, свързани с производството на всички избори в Р България, коментират от ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ.

Съответно разпоредбата на чл. 107, ал.3 предвижда, че предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на органите по ал. 1 или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността на тези органи, се уточнява още в писмото до ЦИК.

В случая направеното от мен предложение касае усъвършенстване на организацията и дейността на общинската избирателна комисия и осигуряване на прозрачност в дейността й, която да гарантира честността и сигурността на вота на избирателите, казва Андреан Георгиев.
Тъй като изборите ще се проведат след няколко дни – на 25.10.2015г., МОЛЯ за бърз и своевременен отговор – преди 25.10.2015г., на така направеното от мен предложение, настоява младият политик в писмото си до Централната избирателна комисия.

Еми Желязкова

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus