Акцент

Домашният арест за поляка Маевски разписан с особено мнение от един от съдиите

Решението на Апелативен съд Бургас да измени мярката за неотклонение на поляка Маевски от парична гаранция в домашен арест, е наложено с особено мнение на един от тримата членове на съдийския състав, съобщиха от съдебния пресцентър.

Ето какво се казва в прессъобщението: "Един от членовете на съдебния състав подписа определението за изменение на мярката за неотклонение с особено мнение. Съдията счита, че делото е с особена подсъдност и би трябвало да се прекрати и изпрати на компетентния съд в гр.София, предвид законовите правилата за разпределението на делата между съдилищата, което представлява важна гаранция за законността на съдебния процес. Това е така, защото по данни на обвинението е установено, че деянието, за което лицето е привлечено под наказателна отговорност, е започнало и е завършило по време на редовен полет под флага на Република Полша. Допуснатото нарушение налага отмяна на определението на Окръжния съд и изпращане на делото на съответния съд в гр. София.

На следващо място съдията не споделя извода за наличие на опасност обвиняемият да се укрие единствено по съображение, че е чужд гражданин и разполага с парични средства, предвид обстоятелството, че е предприел туристическо пътуване, в какъвто смисъл е изложено в протеста на прокурора. Сочените обстоятелства както заедно, така и поотделно не могат да обосноват определяне на по-тежка мярка за неотклонени, тъй като опасността едно лице да се укрие или да извърши престъпление е недопустимо да се преценява единствено на основа на неговото гражданство и материално положение.

В този случай обвиняемият е гражданин на държава - членка на Европейския съюз с установено местожителство на територията на Република Полша и по отношение на него действат всички механизми на съдебно сътрудничество по наказателни дела между държавите – членки. Щом отсъстват други данни по делото в тази насока, подобен подход е дискриминационен. По делото не са установени данни той да е възпрепятствал настоящото наказателното производство".

Актът на Апелативен съд Бургас е окончателен, уточняват от песцентъра. От там припомнят и други важни моменти от делото в АС:

"На 22.11.2015 г. Окръжен съд Бургас е взел спрямо Маевски мярка за неотклонение парична гаранция. Прокуратурата протестира този съдебен акт като неправилен пред въззивната инстанция. Прокурорът намира, че е налице реална опасност обвиняемият да се укрие, тъй като е чужд гражданин, няма адрес за призоваване в страната, гражданин е на държава - членка на Европейския съюз и може безпрепятствено да премине границата с друга държава - членка. Следователно при по-лека мярка за неотклонение е налице възможност да напусне страната и да се укрие, като заживее на друго място, на адрес, различен от посочения в документите му. Тежестта на предвидената в Наказателния кодекс санкция за престъплението, за което Маевски е привлечен да отговаря - наказание от три до петнадесет години лишаване от свобода е съществен елемент при оценката на риска от укриване.

Адвокатът на Маевски посочи, че той е с чисто съдебно минало и няма наличие на висящи наказателни производства срещу него. От 22.11.2015 година неговият подзащитен е на свобода с определена мярка за неотклонение парична гаранция. Към момента Маевски няма наложена забрана от прокуратурата да напуска територията на Република България и е можел да премине границата, но той не е направил това. Напротив отседнал е на адрес в гр. Бургас и е открил сметка в българска банка. През този период е призоваван три пъти от органите по разследването за извършване на процесуално - следствени действия, като е оказал пълно съдействие и няма намерение да избегне наказателната отговорност. Според адвоката първоинстанционният съд правилно е посочил в мотивите си, че Маевски е бил провокиран от един битов конфликт. Той помоли съда да остави без уважение частния протест на прокуратурата и да потвърди определението на Бургаския окръжен съд като правилно.

В съдебната зала Маевски заяви, че не е престъпник, никога не е имал съдебен процес и няма нищо общо с тероризма. За него случилото се е едно голямо недоразумение. Маевски помоли съда да го остави на адреса, на който се е установил и при определяне на мярката да вземе предвид влошеното му здравословно състояние.

Апелативен съд Бургас прие, че обвиняемият Маевски е привлечен към наказателна отговорност за извършено тежко умишлено престъпение. Обвинението се състои в това, че на 19 ноември е застрашил сигурността на въздухоплавателно средство - самолет „Еърбъс А320“ на авиокомпания „SMALL PLANET“, осъществяващ полет P 78015 от гр. Варшава, Полша до Хургада, Египет, като е съобщил на стюарда на самолета, че има бомба – информация, за която знаел, че е лъжлива. Старшата стюардеса впоследствие при разпита е обяснила, че пред нея Маевски се е извинил за неуместната си шега и дори целунал ръката й. След като било докладвано на командира на самолета за съществуващата възможност на борда да има бомба, същият следвайки инструкциите, поискал разрешение за кацане на Летище Бургас, въпреки последвалото извинение от обвиняемия към стюардесата.

Въззивната инстанция счете протеста на прокуратурата за частично основателен, относно съществуващата реална опасност обвиняемият да се укрие. В тази връзка Маевски като чужд гражданин няма постоянна адресна регистрация в Република България, разполага със средства да пътува в чужбина и при наложената мярка за неотклонение парична гаранция е налице възможност да напусне страната и да се укрие, като заживее на друго място.

Първоинстанционният съд е пропуснал към обществената опасност на деянието да отчете обстоятелствата, че повторената лъжлива информация е довела до принудително приземяване на самолета. Това е предизвикало ситуация на неяснота, несигурност, страх и стрес у пасажерите и единствено хладнокръвното поведение на екипажа не е дало възможност на пътниците да научат този факт по време на полета, за да не настъпи паника и хаос с неочаквани последици.

С оглед, гарантирано бъдещето правомерно поведение на обвиняемия пред органите на досъдебното съдебното производство, настоящата инстанция счете, че за целта мярката за неотклонение домашен арест ще обезпечи участието му в продължаващите процесуално - следствени действия. По изложените съображения Апелативен съд Бургас прие, че следва да се измени определението на първоинстанционния съд и постанови Маевски да търпи марка за неотклонение домашен арест.
Рая Стоянова

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus