Маршрути

Доц. Момчилов: Акве Калиде има монументална римска архитектура, невиждана по Южното Черноморие

Доц.Димчо Момчилов е ръководител на археологическите проучвания на Акве Калиде
Интервю на Соня Георгиева с доц.д-р Димчо Момчилов - ръководител на археологическите проучвания на Акве Калиде, Бургаски минерални бани и дългогодишен преподавател по история и археология в университет „Проф.д-р Асен Златаров“ - Бургас.

Доц. Момчилов кажете ни повече за изминалия археологически сезон в Акве Калиде?
Археологически сезон 2013 в Акве Калиде – Бургаски минерални бани завърши едва преди броени дни.
В първия етап от проучването тази година, на дълбочина 4,5 до 5,5-6,0 м археолозите разкриват останки от първата баня, изградена през Римската епоха в началото на 2-ри век. Те изцяло са в синхрон с разкритията от миналата 2012 г., когато за пръв път тук се разкри монументална римска архитектура, невиждана по Южното Черноморие.

Проучени бяха отводнителен канал на една от преустройките на банята и плътен горял слой от най-значителния пожар в Баните от началото на 13-ти век (1206 г.), свидетелстващ разрушенията на средновековната българска баня, нанесени от войските на брата на Балдуин Фландърски, Хенри, провеждал наказателен поход срещу българския владетел Калоян. В тези пластове се откриват множество керамика, монети и печати от 11-ти век.
В края на първия етап от проучванията през август беше открит двустъпален басейн с мраморни цокли, първоначално датиран от началото на II век. Басейнът е бил със студена вода - т.н. фригидариум, в който древните римляни са влизали след останалите процедури в банята. Фригидариумът от първата баня е разкрит на дълбочина 4,6 м, добре запазен, с изграден тухлен под, който на места е унищожен.

Вторият етап от проучването се проведе през октомври и включваше зазимяване на археологическия обект и проверки в източната част на установения в края на август басейн. Там беше открит друг мраморен цокъл от по-ранно съоръжение. Това дава основание да подготвим разкопки в дълбочина. Към момента дълбочината на културния пласт, на който се намираме вече минава 6 метра. Доближаваме се до непотвърдените данни за дебелина на културния пласт от 9 метра.
От нивото, на което се намираме започва басейн, който естествено трябва да има комуникации – отводняване, подходи, изходи. Така че от тук надолу ни очакват поне още 1,5 м за проучване.

Какво се предвижда за догодина?
За догодина се предвижда разширяване на проучванията в няколко участъка: първо на юг до паркинга, тъй като около него ще има промени във връзка със социализацията, второ – новите открития от август и най-новото от октомври, задължават да се слезе в дълбочина.

Проучването на римо-византийската баня ще продължи и северно покрай турската баня до и под трафопоста след неговото премахване, а при отводняване ще продължим в дълбочина и южно в района на старите чешми. Това, разбира се, е програма максимум. До каква степен тя ще се реализира зависи от финансирането и организацията, която изисква събарянето на занемарените стопански постройки. Търсим и симбиоза с проекта за консервация и реставрация на турската баня, който да се надяваме, ще приключи април 2014 г. В него е включено изграждането на подстъпи за посетителите към откритата част на археологическия обект.


Нещо повече за находките от тази година?

Голям е броят и на движимите културни ценности от тази година – открити са над 100 бр. монети от античната, римската, византийската епоха, латински имитации, турски и западноевропейски; 2 средновековни оловни печата съответно от третата и последната четвърт на ХІ в.; сребърен медальон на „Св. Георги”; 18 бр. гребени (някои цели, както и останки); много и разнообразна керамика и други материали (железни, бронзови и т.н.).

За първи път при провеждане на разкопките в хода на работата извършихме почистване и консервация на част от находките. Започна и възлагането на анализи и изследвания (костен животински материал, антропология). Направен е и петрографски анализ на част от употребявания за строителство камък.

Снимка: Студенти от университет „Проф.Асен Златаров“ и тази година се включиха в проучването на древния град Акве Калиде, като част от студентската си практика.

Кой са най-наболелите проблеми в проучването на римската баня?
Копаем на големи дълбочини от 6 метра, което създава естествени неудобства и процесът е по-бавен и трудоемък. В същото време в южната и източна част на римската баня има наличие на вода и нивото и се покача непрекъснато, така че очакваме мнението на хидрогеолог за водата в зоната.
Друг проблем е спешната необходимост от консервация и покритие на архитектурните останки от римо-византийската баня, за тях всеки следващ сезон без консервация може да се бъде фатален.

Какво се случва след спирането на проекта за крепостта Маркели, на която вие сте проучвател?
В момента проектът е спрян заради иск във Върховен административен съд на фирми, които обжалват процедурата по избор на изпълнител на реставрационните работи. Като цяло всички тези процедури около проекта се проточиха много дълго време, с което всъщност беше изгубена цялата 2013-та като година за работа. Надяваме се всичко да мине нормално до края на тази година, за да има вече някакъв, макар и хипотетичен шанс за изпълнение на спечеления с толкова труд проект и усвояване на средствата по него.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus