Бургас

Съобщение на Община Бургас: Обществено обсъждане за промяна на плана на кв. "Крайморие"
На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ на

19.07.2016г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Бургас, ул.„Александровска“ №26

ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ L и УПИ IX, кв.54, по плана на кв.“Крайморие“,

с който от УПИ L и УПИ IX , отредени – „за озеленяване“ се отнема част за техническа инфраструктура – нова обслужваща улица, западно от улица от о.т.204 – о.т.206 в кв.54 по плана на кв.“Крайморие“, гр.Бургас.

Заинтересуваните лица и ведомства може да се запознаят с изготвените проекти в стая 409, в сградата на Община Бургас, ул.„Александровска“ №26 и от официалния сайт на Община Бургас.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus