Акцент

Айтос с проекти за по-добра инфраструктура за 14 млн. лв.

Цели три поекта за одобрение и финансиране внесе община Айтос през октомври.

Те са особено важни за гражданите на общината, тъй като са свързани с подобряване на инфраструктурата и условията на живот. Проектите са по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на обща стойност близо 14 млн. лв.

Проектното предложение „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос“ на стойност 5 867 072.44 лв., включва: Водоснабдяване, с. Карагеоргиево, община Айтос – Улична водопроводна мрежа; Водоснабдяване, с. Мъглен, община Айтос – Улична водопроводна мрежа; Външно водоснабдяване с. Чукарка – община Айтос.

Второто предложение е за „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос“, и включва улиците: ул. «Цар Освободител», ул. «Стефан Караджа», ул. «Димчо Карагьозов», ул. «Панайот Волов», ул. «Паскал Янакиев»,ул. «Васил Левски», ул. «Станционна». Стойността на проекта е 1 953 592.61 лв.

Третият проект е за „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Айтос“ като включва три различни отсечки:

Подобект 1: BGS1002/ I - 6, Карнобат - Айтос / - Черноград - Граница общ.( Айтос - Карнобат - Айтос ) - Раклиново;
Подобект 2: Път BGS1004/ I - 6 / Айтос – Карагеоргиево-Тополица - Граница общ. ( Айтос - Карнобат ) - Кликач - / І - 6 /;
Подобект 3:„ Реконструкция на общински път „BGS 1004 - /I-6/ - Айтос – Карагеоргиево – Тополица – граница община /Айтос - Карнобат/ - Кликач - /I-6/”- етап II; Стойността на проекта е 5 866 902.50 лв.

Елена Фотева

viapontika@viapontika.com

Елена Фотева е дългогодишен фоторепортер и журналист, работила във вестниците "Свободен бряг" и "24 часа". Нейни теми са: звездните влияния и астрологията, опазването на природата, археологията, пътешествията и културните събития.

Comments

comments powered by Disqus