Несебър

Домашният социален патронаж в Несебър празнува 30 годишнинаДомашният социален патронаж в Несебър отбеляза днес 30 години от своето създаване с празнична програма и връчване на грамоти и парични награди на дългогодишни служители. Събитието, което препълни зала „Сочи“ в стария град, започна с мултимедийна презентация, разказваща историята и същността на социалната институция. Веднага след това кметът на Несебър Николай Димитров отправи приветствие към всички бивши и настоящи служители на патронажа, в което подчерта, че община Несебър изпълнява приоритетно социалната си политика, като се стреми да обгрижва всички възрастови групи - от най-малките жители до най-възрастните хора, които имат различни потребности. „Аз съм изключително доволен, че дейността в полза на възрастните хора, нашите родители, осигурява винаги прясна и питателна храна, а на служителите благодаря за внимание, търпението и топло отношение, което всекидневно проявяват към потребителите.“. Той благодари и на всички организации и добротворци, които работят в социалната сфера на територията на общината.

Приветствие отправи и Йонка Георгиева, управител на Домашния социален патронаж още от създаването му преди 30 години. В своето слово тя изрази благодари за подкрепата, която е оказвана на дейността от всички кметове на общината до този момент. Йонка Георгиева не пропусна да изрази своята благодарност към персонала, който съвестно, отговорно и всеотдайно изпълнява своите задължения, както и към потребителите на услугата.

Поздравителен адрес по случай тридесетгодишния юбилей бе прочетен и от името на Румен Кулев, председател на Общински съвет - Несебър. „Позволете ми от мое име и от името на Общински съвет Несебър да Ви изкажа най-искрено възхищение за Вашата всеотдайност и да Ви пожелая много сила и енергия в благородната Ви дейност в услуга на съгражданите ни. Вашият труд е път към душата на възрастните хора и хората с увреждания, една истински действена, хуманна и социална политика в традициите на Община Несебър.“, се казваше в поздравителния адрес. Поздравителни адреси бяха прочетени от името на Николай Трифонов - кмет, по времето на който патронажа преминава под управлението на общината, и от името на Пенка Терзиева – началник-управление „Социални грижи и услуги” от 2003г. до 2010г., когато се разширява дейността на Домашния социален патронаж.

В празничната програма, която зарадва присъстващите, взеха участие възпитаници на Общински детски комплекс – Несебър, Обединена общинска школа по изкуствата и народната певица Тодорка Щерева, гл. готвач на патронажа. Разрязването на красива торта, което бе извършено от кмета и от управителя на патронажа, сложи финал на събитието.

Последователната социална политика дава възможност на община Несебър да откликва на нуждите на хората от третата възраст и на хората с увреждания от доставяне на храна и обслужване без да се откъсват от обичайната домашна среда. В изпълнение на социалната политика общината продължава да работи за подобряване качеството на съществуващите социални услуги, както и разкриване на нови алтернативни форми на социално обслужване.

Събитието днес уважиха заместник-кметовете Иван Гургов и Лазар Япаджиев, Красимира Тодорова – директор на дирекция "Здравеопазване, образование, социални дейности и канцелария", общински служители, дългогодишни служители в патронажа, ползватели на услугата и др.

История на патронажа

В отговор на необходимостта от подкрепа на хората от третата възраст и хората с увреждания, преди 30 години, на 5-ти декември 1986 година, 31 потребители от град Несебър за първи път получават в дома си топла и питателна храна. Така се поставя началото на дейността Домашен социален патронаж на територията на общината с управител Йонка Георгиева. Разносът на храна се извършва с микробус на Общински народен съвет. Осигурено е медицинско обслужване, почистване на помещението, в което живее лицето, поддържане на лична хигиена, закупуване на стоки от първа необходимост, заплащане на ел. енергия, вода, телефон със средства на патронирания, съдействие за получаване на технически помощни средства, за настаняване в специализирани институции, след изчерпване на всички възможности за предоставяне на услуги в общността.
От 1990 г. патронажът преминава на подчинение на „Общинска служба за социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика. Капацитетът е увеличен на 70 души - включени за обслужване са възрастните хора и хората с увреждания от с. Равда. През 2003 г. Домашен социален патронаж отново преминава на подчинение на Община Несебър. Тогава се създава Управление „Социални грижи и услуги”, като второстепенен разпоредител на бюджетни кредити с началник г-жа Пенка Терзиева, а патронажът е звено към него.

Променящата се социално-икономическа среда в България и нарастващият интерес на хората от третата възраст в общината налага увеличаване на капацитета и обхващане на повече селища. Така през 2008 г. броят на лицата, които ползват услугата нараства на 150 души и включва селата Тънково, Оризаре и Гюльовца. През 2009 година общината предоставя нова кухня, оборудвана по съвременни изисквания в новата част на Несебър и предоставя микробус, който да обслужва тази линия. Поради интерес от страна на жителите на другите съставни селища на общината, необхванати от услугата, се налага капацитетът да се увели от 150 на 220 души през 2009 г. Обхванати са гр. Свети Влас, с. Кошарица и к.к. „Слънчев бряг“. Общината закупува трети микробус за обслужване на хората от тази линия.

През 2009 г. в общината започва дейност “Обществена трапезария”- безплатна храна за 50 лица с ниски доходи и без доходи. Приготвянето и доставянето по домовете й вече 7 години се осъществява от патронажа. През 2016-2017 г. изпълнението на Проекта ”Осигуряване на топъл обяд” ще продължи.

Домашният социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността - по домовете на лица над 60-годишна възраст, придобили право на пенсия за изслужено време и старост, затруднени самостоятелно или с помощта на близки да организират обслужването си в дома; на хора с увреждания с определена 71 и над 71% неработоспособност и деца с увреждания. Осигуряване на разнообразна и питателна храна по избор от месечно меню е основният приоритет на социалния патронаж, но не и единствената дейност. При необходимост и изявено желание от страна на обслужвания се предоставят и социални услуги, без допълнително заплащане.

Вече 30 години Домашният социален патронаж дава вяра на нуждаещите се възрастни хора и хората с увреждания, че не са сами и че могат да разчитат всеки ден на топла храна, добро обслужване, внимание и разбиране.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus