Несебър

Несебър се включи в кампания за превенция риска от диабет
Над 40 човека в Несебър, повечето от които пенсионери, се включиха в проява, част от кампания за превенция риска от диабет, която организира община Несебър. Мащабната инициатива, която стартира от Обзор в началото на октомври и ще обхване всички населени места в общината, се осъществява със съдействието и подкрепата на кмета на Несебър Николай Димитров. Градоначалникът лично посети Клуба на пенсионера в новата част на Несебър, за да се информира дали инициативата среща разбиране сред хората, както и да се запознае с отделните етапи при провеждането й. Николай Димитров не пропусна да обърне внимание на всеки един възрастен човек, поискал да сподели с него свое впечатление или мнение и в аванс пожела на пенсионерите щастливи коледни и новогодишни празници.

В началото на проявата в Несебър Радка Жекова, председател на РСНЦ „Диабетни грижи” – Бургас, запозна присъстващите с основните характеристики на социално-значимото заболяване, разясни на хората какви грижи да полагат за своето здраве. По време на срещата бяха направени изследвания на кръвната захар и кръвното налягане и се обърна внимание на всеки един гражданин. Раздадоха се анкети на всички участници за оценка на риска от развитие на захарен диабет тип 2.След посещение на РСНЦ „Диабетни грижи” във всяко населено място, част от кампанията, се прави обстоен анализ на резултатите от изследванията. Въз основа на анализа ще бъдат привлечени редица медицински специалисти с различни профили, които да продължат превенцията на това сериозно заболяване. Именно това ще бъде и вторият етап на инициативата в община Несебър.

Съществен принос в реализирането на мащабната акция за превенция риска от диабет имат и организациите с нестопанска цел – „Авигея Шаама”, с която община Несебър си партнира от дълго време, „Верният настойник“ – Бургас, и РСНЦ „Диабетни грижи”- Бургас.Захарният диабет е едно от най-често срещаните нарушения на обмяната на веществата в организма. Откриването на това заболяване в предклиничната му фаза (предиабет) има съществено значение за ранното започване на лечение и профилактика на късните усложнения. Целта на скрининга е да идентифицират хората без явни признаци на захарен диабет, които отговарят на диагностичните критерии. Първичната профилактика при захарен диабет тип 2 включва корекция на рисковите фактори и проследяване на рисковите групи. Най-подходящият скринингов тест е изследването на кръвна захар – случайна, на гладно или след нахранване.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus