Бургас

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:

- Със Заповед №2159/11.08.17г. на Зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.6.1613 по КК на гр.Бургас, попадащ в предвиденото разширение на кв.Долно Езерово, гр.Бургас, в устройствена зона 6/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивша местност „Герен Бунар“,бивш стопански двор на кв.Долно Езерово.

- Със Заповед №2203/21.08.17г. на Зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.1692 по КК /бивша местност Мадика/, гр.Бургас, в границите на устройствена зона 8/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас.


Соня Георгиева

viapontika@viapontika.com

Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

Comments

comments powered by Disqus