Айтос

Айтос кандидатства с проект за уникален мечкарник"Тропическа гора" с аквариум - езеро за риби, терариум и аудио-визуални ефекти, а в центъра - екзотична сграда с форма на ротонда с озеленен покрив. Звучи невероятно, но така ще изглежда новата клетка за мечки в Зоопарк - Айтос, ако бъде одобрен проекта, с който Община Айтос кандидатства за финансиране по Втората покана на Програма ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014-2020.Програмата дава възможност за дребномащабни инфраструктурни инвестиции в сътрудничество с партньорска организация от турска страна. Целта е укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазване на природата и устойчивия туризъм. Дирекция по горите и водите - Одрин е новият партньор, с който Общината кандидатства по Втората покана на Програмата за ТГС за финансиране на първия етап на общински проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ЗООПАРК - ГР.АЙТОС.

Според описанието в частта "Архитектура", голямата цел е преместване на местообитанието на мечките в по-просторна зона. Това ще се случи чрез цялостно моделиране на терена, изграждане на подпорни зидове и декоративни мостове, с които да се осигури безпрепятствено наблюдение на животните в естествената им среда. В "мечкарника" е проектирано помещение за презимуване на мечките, помещение и коридор за изолацията им. Ще бъде изграден Образователен център, амфитеатрално разположен, с панорамни стъкла към водна площ и основното пространство за местообитание на мечките. Зоната, която ще обитават мечките ще е разделена на три части - всяка от тях ще има естествен водоем. В зоната са предвидени декоративни алпинеуми - скални масиви, сухи дървета и други декоративни елементи. В околовръст ще е проектиран ивичен фундамент, върху който се монтира метална конструкция, над която има предвидено покривно остъкляване.

Предпазните огради ще са от метални решетки - пана с височина 4-5 м., завършващи с кльон, на чийто връх, през 20 см, ще има три реда електропастири.

Предназначението на съществуващата клетка за мечки ще бъде сменено и ще се наложи демонтирането на сегашните метални конструкции.

Проектът на Община Айтос за Зоопарка ще се реализира поетапно. Останалите два етапа, за които ще се търси финансиране, включват изграждането на местообитание за копитни животни, разширяване на затвореното и отвореното пространство за маймуните, изграждането на декоративни озеленени кътове и водни площи, предназначени за обитаване на водоплаващи птици. Предвидени са санитарно-битови помещения, тоалетни за посетители , ветеринарен кабинет с амбулатория, кухня и склад за хранителни продукти за животните и др.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus