Айтос

Кметът Васил Едрев пред айтозлии в навечерието на Димитровден(Снимки)

Г-н Едрев, преди Празника на Айтос, традиционно правите равносметка за времето от Димитровден до Димитровден. Нека да започнем с последните новини от Община Айтос преди празника?

Новините са в чисто работен план. А последната е, че в навечерието на празника приключиха дейностите по проекта за парк "Славеева река"- Изграждане и възстановя-ване на зони за обществен отдих. Това е проектът, който приех като лична кауза, и за който сме положили много усилия. Пред вид, общата площ на парка, която е близо 382 дка, това е един много мащабен и нелек проект. Освен че дълго търсихме финансиране и преодоля-хме немалко бюрократични бариери, трябваше да преодолеем и недоверието на част от гражданите, че благоустрояването на парка ще се случи.Затова от свое име и от името на айтозлии, благодаря на Министерския съвет за решението проектът да бъде финансиран с 1,6 млн. лв. Надявам се, гражданите и гостите на Айтос да са доволни от резултатите.

Следя ремонтните дейности отблизо. Намирам време всеки ден да съм там, защото знам колко чувствителни са айтозлии когато стане дума за парка. Имаме още довършителни работи, но основните дейности по проекта приключиха. Предстои откриването.Използвам възможността да обърна към айтозлии с апел да пазят парка и всичко създадено в него. Защото този парк е на техен. Той е един от символите на града ни, с който всички се гордеем.

Да поговорим още за парка - там инвестиции не са правени от началото на 70-те години. Какво се промени?

Действително, този проект е първият от десетилетия. Нормално е, хората да се радват, да коментират, да критикуват. Проектът беше изпълнен така, както беше одобрен и финансиран. И беше направено това, което финансирането позволяваше. Алеите са асфалтирани, има ново парково осветление, нова тиха алея върви по линията на Славеева река. В сухото езеро, беше изграден монгофункционален спортен комплекс. Имаме три нови детски площадки за деца на различна възраст и нова фитнес зона. Основно реновирана е лятната естрада, цялостно са подменени настилките, направена е хидроизолация, подменени са фаянсът и дограмата. В парка има нови градини и алеи. Оформени са нови зони за отдих, пикник зона, изцяло са подменени пейките, съдовете за смет и т.н. Това са най-общо промените. А за да усетят новата атмосфера в айтоския парк, ще си позволя да поканя гражданите и гостите на Айтос да го посетят и да оценят промените.

В работен план - какво още се случва в Айтос в празничната седмица?

В момента текат ремонтни дейности на ул. "Станционна" за подмяна на В и К мрежата. Поднасям извинения към айтозлии, за неудобствата в празничните дни. Вярвам, че ще проявят търпение и разбиране, за това че трябва да подменим амортизираните тръби с нови. Целта е да предотвратим течовете и авариите във В и К мрежата. На етапи ще бъдат подменени водопроводът и домовите отклонения от Колелото до комплекс "Рай". Такива ремонти ще има и на други улици в града. За работата в отделните участъци, гражданите ще бъдат навреме информирани. Организацията на движение на МПС в участъците на работа ще се променя, съгласувано с РУП, Пътна полиция.

Целта ни е след приключването на ВиК-ремонтите, да започне изпълнението на одобрен и финансиран проект за рехабилитацията на настилките на ул. "Станционна". Проектът е за 2 млн. лв, включени са още шест основни улици в града.Ремонтите на уличните настилки са проблем във всяка община и живо интересуват хората? Как се справяте Вие тази година?

Прави сте, тези ремонти изискват много средства. Затова се радвам, че през тази година успяхме да осигурим по проект тези 2 млн. лв. Финансирането е по Програмата за развитие на селските райони, парите са за основен ремонт на седем големи улици в града. Хубавото е, че тази година и бюджетът планира близо 630 хил. лв за ремонти на улици в общината. Със собствени средства, през това лято реновирахме 7 улици, частично асфалтирахме още 6 улици и извършихме ремонти с частични кърпежи на близо 20 улици в града.

Като заговорихме за проекти и финансиране - тези дни стана ясно, че има добри новини и от Местната инициативна група в Айтос?


Да, през тази година, МИГ-Айтос заработи много активно. Одобрена беше Стратегия за местно развитие, която получи финансиране от близо 3 млн. лв.

Това е успех, които се дължи на инициативата на гражданите. Осигурено е финансиране за много местни проекти в публичната сфера, бизнеса и НПО. Сега моментът е важен - предстои приема на проектни предложения и отваряне на мерките за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това е изключителен шанс за инициативните и предприемчивите граждани.

Различните мерки по Програмата дават възможност за инвестиции в земеделски стопанства, в преработката на селскостопанска продукция, в малки инфраструктурни проекти и т.н. Първият прием на проектни предложения ще е в начало месец декември т. г., а вторият – в начало месец март 2019 г. Вярвам, че айтозлии ще се възползват от тази възможност, ще подготвят качествени проекти и ще инвестират тези средства на територията на общината.Общинската администрация също има проектна готовност по мерките в почти всяка сфера - социална, спорт, инфраструктура, култура, благоустрояване.

Кой е проектът, който най-много Ви зарадва в годината от Димитровден до Димитровден?


Радва ме строителство на Пречиствателната станция за отпадъчни води в Айтос, което започна през м. август т.г. Знаете, че по този проект извървяхме дълъг и много труден път. Това са цели шест години и още две-три години от предишен мандат.

След толкова година, през 2017 г. Айтос най-сетне получи реално финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Затова, искрено се радвам, че строителството на първата Пречиствателна станция в Айтос е вече факт. Очаквам, дейностите да приключат успешно и в сроковете по проекта. Мисля, че за град с мащабите на Айтос това е изключително постижение.

През тази година в Карагеоргиево се радват на нов Мултифункционален спортен комплекс, с какъвто много малко села в областта могат да се похвалят?

За изграждането на Спортния комплекс в село Карагеоргиево бяха инвестирани над 400 хил.лв. Единственият подобен спортен комплекс на територията на общината, е комплексът, който изградихме по проекта в парк "Славеева река" в Айтос. И двете спортни съоръжения вече се използват много активно от децата и младите хора. Това ме радва, защото такава е целта, с която изграждане на нови спортни съоръжения. И продължаваме да го правим. Няколко дни преди Димитровден започна изграждането на нова многофункционална спортна площадка в училище "Христо Ботев" в Айтос. Имаме подадени и готови проекти за реконструкция на двете спортни зали и за играждането на още спортни игрища в Айтос и в населените места на общината. Дано не прозвучи нескромно, но ще кажа, че като цяло, през последните години, спортната база на територията на община Айтос се обновява успешно. За мен като кмет, това е един от приоритетите в програмата на Общината.

Работите за по-добра спортна база, а каква е подкрепата Ви за спорта?


Общината помага реално на спортните клубове с годишна субсидия. Макар и с малко, субсидията расте всяка година. И съм изключително радостен, че тази финансова помощ носи резултати и постижения. Имаме работещи и успешни клубове - национално известна акробатична школа и европейски шампиони по ловна стрелба. Имали сме лекоатлети в националния отбор, имаме няколко футболни отбора във всички възрасти. През годината се организират десетки състезания по волейбол, а от тази година - и по баскетбол. Възстановен е и активно работи клубът по баскетбол, който съвсем скоро отпразнува 60-годишен юбилей. С много успехи е клубът по свободна борба. До дни ни предстои традиционен национален турнир за деца, който е в календара на Федерацията. Айтос има и два клуба по карате с участия в европейски и международни турнири и първенства. Винаги сме имали и шампиони в мотокроса. Нашите деца са в залите, на стадиона, който обновихме, и на новите спортни площадки. Надявам се, айтозлии вече оценяват каква е грижата на Общината за спорта.

Като във всяка община, сигурно има и проблемни сфери. Кои са те и как решавате проблемите?

Проблеми има достатъчно. Те са ясно очертани в Общия план за развитие на Община Айтос до 2020 г. Както във всяка община, проблем номер едно е състоянието на инфраструктурата - пътища, улици, В и К. Единственият начин да се преодолее този проблем е кандидатстването с проекти за европейско финансиране. Въпреки че през това лято успяхме да асфалтираме не малко улици със собствени средства, като цяло решаването на тези проблеми не е по силите на общинския бюджет. Ще дам само един пример. Средствата, които инвестираме в изграждането на Пречиствателната станция в Айтос по ОП "Околна среда" се равняват на половината от общинския бюджет за тази година.В тази връзка, за общината, и специално за хората от три населени места, изключително важен е проектът, по който ще бъдат финансирани ремонтите на В и К мрежата. Предстои изпълнението на проект за цялостна подмяна на В и К тръбите в селата Карагеоргиево и Мъглен и водоснабдяване на с. Чукарка от деревация Камчия, на стойност близо 6 млн. лв. Надявам се, с този проект да решим проблема с режима на водата в с. Чукарка, който е от години. Както и да решим проблемите с В и К мрежата в двете най-големи села на общината.

За подмяната на старата водопроводна мрежа е необходим много ресурс. Използваме всички възможности и донорски програми. Както вече стоменах, в момента текат ремонти за подмяна на водопровода и домовите отклонения на улица "Станционна". Тръбите са 30-40 годишни. Ще бъдат хвърлени пари на вятъра, ако не ги сменим преди да асфалтираме улицата.

Какво друго включна раносметката Ви за годината от Димитровден 2017-та до днес?


Мисля, че за първи път в края на м.г. постигнахме успехи в посока трансгранично сътрудничество и финансиране на съвместни проекти. Приключихме изпълнението на съвместен проект със Специалната администрация на провинция Одрин, Турция. Партньорстово ни продължава, кандидатстваме по Програмата за трансгранично сътрудничество с нов общ проект. Успяхме да закупим техника и оборудване за възстановяване и опазване на зелената инфраструктура. Така икономисваме пари от бюджета, защото няма да плащаме наем за техника.

Тези дни финализираме и изпълнението на социален проект, в партньорство с Гьотеборг, Швеция. В основата му е добрият шведския опит в социалната сфера.

Какво се случва с Автогарата. Хората питаха, имаше заложени средства в бюджета за реконструкцията й?

- Знам, че гражданите живо се интересуват от това. Ремонтът вече започна. Целта е цялостно да променим визията на Автогарата, строена през 70-те години. Инвестираме собствени средства, заложени в бюджет - 2018 - 450 хил. лв. Реализирането на този проект също ще създаде известни неудобства за гражданите, но се надявам резултатът да е такъв, какъвто сме го планирали. Във връзка с ремонтите, гишетата за билети вече са изнесени на портала на бившето военно поделение. Но неудобства за пътуващите няма да има. Създадена е добра организация за тръгващите и пристигащите автобуси.

Тук искам да припомня за още едно искане на гражданите. В бюджета бяха заложени и 150 хил.лв за изграждането на пешеходна алея от града до Гробищни парк. Целта е опазване на живота и здравето на хората. Алеята е вече изградена до входа на двата Гробищни парка. По този повод, искам да благодаря на Общинския съвет, че одобри финансирането на всички идеи, които заложихме в бюджета. Предстои, заедно да решим и бъдещото развитие на Етнографския комплекс "Генгер".

Как подреждате приоритетите си до следващия Димитровден 2019? Какви са очакванията Ви?

Приоритетите ми са подредени по важност отпреди седем години - първият винаги е бил и остава образованието. Защото децата и млади хора, и добрите условия за обучение и възпитание, са най-важните фактори, които определят бъдещето ни като община. Вторият приоритет е инфраструктурата. Това искат хората - ремонтирани улици и пътища, нова В и К мрежа, без течове и аварии. Извън тези важни приоритети, очакванията ми са да реализираме проекта за Зоопарка. Още повече го искам сега, когато обновихме парка.

Опитът показа, че финансирането на зоопарковете по принцип е трудна задача, що се отнася до еврофондовете. Но аз съм оптимист, защото винаги се отварят нови възможности. Като Програмата за трансгранично сътрудничество, например. Оптимист съм, защото имаме един от най-добрите проекти в страната. Вярвам, че ще го реализираме. Зоопаркът се посещава от десетки хиляди граждани и гости годишно, затова със собствени средства, правим всичко възможно да променяме визията му.

Няма как в обзора на тази една година да подминем социалната сфера. Много хора се нуждаят от подкрепа?

За тези от гражданите, които имат достатъчно доходи и сами се справят, ще е по-трудно да оценят усилията на Общината в тази посока. Истината е, че пишем и защитаваме много социални проекти, насочени към възрастните, децата и хората в неравностойно положение. Всяка година расте финансирането в социалната сфера. Развиваме капацитета на Детската млечна кухня, на Домашния социален патронаж, на обществената трапезария за безплатен топъл обяд, на Дома за стари хора и Дневните центрове за деца и възрастни с увреждания. Общината има една много добре функционираща социална мрежа, която работи и се развива.Осигуряваме допълнително финансиране по проекти за социално включване, грижи за стари хора, за интеграция и равен старт на децата в училище. Мисля, че през последните години Общината води балансирана социалната политика. Но винаги има какво още да се направи.

Да се върнем на празника на Айтос. Какви изненади готвите за айтозлии?

Празникът тази година е юбилеен - организираме го за 25-ти пореден път. Решението, Айтос да празнува на 26 октомври е взето от Общинския съвет през 1994 г. в Деня на Св. Димитър Солунски, който е патрон на православния храм в Айтос. Продължаваме традицията, допитваме до айтозлии, как искат да празнуват. За гражданите и гостите на Айтос и тази година са подготвени различни прояви - турнири, състезания, концерти, изложби, театрални постановки. Твърдо държим на традициите на мотокроса в Айтос. Тази година финалът на Републиканския шампионат 2018 отново ще бъде на Мотополигон - Айтос, след празника - на 27 и 28 октомври. На нашия мотополигон и тази година ще се раздават шампионските титли и медалите за 2018 г. Използвам възможността, да поканя айтозлии да подкрепят на пистата нашите млади мотонадежди. И разбира се, да благодаря на тези фирми и граждани, които подкрепиха организационния комитет и станаха спонсори на Празника. Не харчим бюджетни пари, разчитахме на айтозлии, които държат на традицията. Благодаря им за подкрепата. Поднасям благодарност и към Контраадмирал Митко Петев и към Флотилен адмирал Мален Чубенков за доброто сътрудничество с ВМС и вниманието им към Айтос, айтозлии и нашия празник. Димитровден е повод да благодаря на културните институции и на училищата за това, че пазят и развиват всички местни традиции.

Как успявате с всички задачи? За айтозлии ще е интересно да опишете един кметски ден?

Трудно ми е да опиша работния си ден, защото често той започва с безсънна нощ. Премислям варианти за решения, изпълнени и неизпълнени задачи. За съжаление, няма ден, в който да се движа стриктно по предварителния план. Винаги има хора и колеги със спешни задачи и въпроси, на които да намерим заедно отговор. Формално, приемният ми ден е в понеделник, а на практика – всеки ден има хора, които искат да споделят проблеми. Благодаря им, защото желанието ми е да бъда маскимално информиран за всичко, което се случва в общината. Така мога лично да проследя изпълнението на възложените задачи. Това ми дава увереност при вземането на решения и поемането на отговорности.

Какво е пожеланието Ви към гражданите на Община Айтос за Димитровден?

Пожелавам им спокойно и добронамерено отношение един към друг. Каквото е необходимо и възможно - да го постигнем заедно с труд и разбирателство. Желая на строителите и на имениците весело посрещане на празника! Здраве и късмет във всеки айтоски дом! И нека никога не ни напуска вярата, че на Айтос му предстоят по-добри дни!

Честит празник! Честит Димитровден, айтозлии! Свети Димитър да ни пази и закриля, както до сега!

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus