Имоти

Гърция създава имотен регистър, българите с имоти трябва да ги заявят

Гърция създава имотен регистър /кадастър/. Необходимо е всички българи с имоти в южната ни съседка да ги декларират веднага. Срокът за българите, които притежават лични данъчни номера /афм/ и попадат в категория „постоянно пребиваващи“ е до 15.04.2019 г. За българите, които са с данъчен представител и постоянни жители на България, срока е до 15.07.2019 г.

Министерството на околната среда и енергетиката гласува през м. декември 2018 година удължаване с 6 месеца периода за узаконяване на имотите, по сила на Закон 4495/17. Наложените глоби за незаконно строителство в Гърция се плащаха на 80 вноски, но съгласно новия закон това вече е възможно да става на 100 вноски.

За да бъдат вписани имотите в новия кадастрален план на Гърция е необходимо собствениците да представят пред съответните общински служби – лично или чрез адвокат – копие от нотариален акт на имота, попълнени формулиляри Д1 и Д2, копие от издадени данъчен номер /АФМ/ и копие от лична карта. При подаване на документите за вписване на имота в новия регистър се заплаща държавна такса.

„Повечето българи закупили имоти в Гърция имат вписвания за собственост само в Агенцията по вписванията, поради липса на Кадастър в повечето населени места. Някъде може да бъде отказано вписване поради аномално изповядване на сделките или закупени имоти с констативен договор. В този случай е необходимо да се обжалва в Кадастъра в определените за това срокове“, уточни за „Труд“, българския адвокат в Солун Мартина Георгиева, която съветва собствениците да се обръщат към компетентни лица – адвокати и строителни инженери – за правилното попълване на документацията, която изисква доста информация за вещните права върху имота, който се регистрира.

„Факт е, че българите строят без да се консултират с адвокати, занимаващи се с вещно право. Не е достатъчен само печат и подпис от инженер, за да се строи. Издава се разрешително от компетентната служба (Полеодомия) в съответния район, като в нея се описва подробно кой е архитект на сградата, кой извършва строителния надзор и колко броя осигуровки трябва да се внесат на работници за построяването й. След застрояването й, минава комисия пак от същата служба и издава разрешително за ползване на сградата (акт 16). Веднага след това собственикът е задължен да издаде нотариален акт, който съставя нотариус и в 30-дневен срок се вписва в данъчна служба с декларация за собственост (Е9), в Агенцията по вписванията и Имотния кадастър“, уточнява още адвокат Георгиева.

Както „Труд“ писа, голяма част от имотите в Гърция са незаконни. Построени без редовни нотариални актове за собственост върху парцелите, без разрешения за строеж. Според досега прилаганата практиката, на всеки 4-5 години гръцката държава издаваше закон “за узаконяване на незаконните строежи”, което означаваше, че всеки построил подобен нелегален имот в страната, отива в съответния отдел на общината и го декларира писмено. После плаща една глоба в зависимост от квадратурата и къщата става законна. Разбира се, фактът, че кметството или областното управление я узаконяват, не означава, че същото прави и централната държавна власт. Има хиляди случаи на къщи и цели населени места, където общината ги е узаконила, инкасирайки глобите от това, но Министерството на околната среда ги смята все още за незаконни.

Българите трябва да внимават много при покупката на имот в Гърция. Щателната проверка на нотариалните актове за собственост и разрешителните за строеж е задължителна, защотопо-късно може да се окаже невъзможно да продадат имота или да го прехвърлят на своите деца. Има вероятност да попаднат в капана на длъжник на държавата за глоби, примерно, или може да са собственици на самата къща, но да не им принадлежи парцелът, върху който е построена тя, информира Български новини..

Държавните такси върху глобите се изчисляват според степента на произволната сграда.

– 250 евро за произволно строителство – до 100 кв.м.

– 500 евро за строеж – над 100 кв. и до 500 м².

– 1000 евро за сградна употреба над 500 м² и до 2000 кв.м.

– 4000 евро за строителство – над 2000 кв. М. и до 5 000 кв.м.

– 10 000 за строителство – ползване на повече от 5 000 кв.м.

Глобата може да се изчисли електронно тук:

http://www.amoives.gr/tools/prostimo_aythereton.html

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus