Несебър

25 нови възможности за ваканция в Несебър, Слънчев бряг, Бяла и Долни чифлик

Най-новият проект ще развие Несебър като място за почивка през цялата година.
Автор: Еми Желязкова

„5 дни - 4 сезона - 3 общини" е най-новият туристически продукт, който ще разработва Несебър в партньорство с общините Бяла, Долни чифлик и Съюза на собствениците в Слънчев бряг.

Общата цел на проекта е повишаване ефективността на регионалния маркетинг чрез създаване на споделен туристически имидж на трите общини. Ще бъдат разработени общо 25 туристически пакета за 4-те сезона. Изработването на модулната система представлява иновативен подход при предлагането на регионалния туристически продукт, обясняват бенефициентите.

Наред с 25-те туристически пакета, по проекта ще бъде изработен рекламен пътеводител, бранд на продукта, интерактивен органайзер, ще бъдат осигурени публикации в туристически печатни издания и сайтове, рекламен видео клип и видео филм, които ще бъдат излъчени от национални и чуждестранни медии.

Като резултат се очаква популяризиране на природното и културно наследство, насърчаване на партньорството между местните власти и туристическия бранш за подобряване на качеството на туристическия продукт.

Общата стойност на дейностите е 433 394.40 лв.

Пълното название на проекта, чиято продължителност е 2 г., е „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт" по приоритетна ос „Устойчиво развитие на туризма", операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите". Ръководител е зам.кметът на Несебър с ресор туризъм Лазар Япаджиев,


viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus