Малко Търново

Община Малко Търново стартира нов европейски проект

В Малко Търново се състоя пресконференция, по повод стартирането на проект:

„Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в Община Малко Търново”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, приоритетна ос І „Добро управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики, бюджетна линия BG051РО002/13/1.3-07 ”.

Присъстваха кметът на община Малко Търново Илиан Янчев, зам. кметът инж. Тонка Стоева, експерти, журналисти и гости.

Презентацията на проекта бе направена от старши специалиста в общината Елисавета Николова.

Кметът Илиан Янчев изтъкна значимостта на стартирането на този проект съвместно с проекта за „Интегриран план за градско възстановяване и развитие”.

Той подчерта факта, че тези два европейски проекта задават рамката на развитие на община Малко Търново за следващите десет години и изрази мнение, че тези тенденции трябва да бъдат дискутирани на публично обсъждане.

Соня Георгиева

viapontika@viapontika.com

Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

Comments

comments powered by Disqus