Айтос

Община Айтос отново обновява спортната база

Обявена е и обществена поръчка за трето спортно игрище в спортен комплекс „Крум Делчев“ за 85 хиляди лева

Фактите - старата спортна база в община Айтос се реновира, изградени са и се изграждат нови спортни обекти. От децата, младите хора и от всички граждани се иска само желание да спортуват.

Два спортни комплекса - в парк „Славеева река" и в силж Карагеоргиево, две спортни игрища, в непосредствена близост до обновения градския стадион, ново игрище в двора на СУ „Христо Ботев". Това е резултатът от изпълнението на Програмата на Община Айтос за изграждане и обновяване на спортната инфраструктура. В момента се извършва основен ремонт и разширение на Спортна зала „Аетос", в същото време Общината кандидатства и с проект за основен ремонт на Спортната зала на стадиона.Към този актив от спортно строителство и реновиране на рушащата се от години спортна база, през месец май тази година, кметът Васил Едрев добави още един договор за финансиране, спечелено по общински проект за изграждане на трето спортно игрище до стадиона, в кв. 50 по плана на град Айтос. На 16 юли тази година беше обявена и обществена поръчка за „Избор на изпълнител на СМР дейностите по проект „Спортна площадка № 4".

Проектът се финансира със средства, предоставени с договор за финансова помощ, сключен между кмета на Община Айтос Васил Едрев и ДФ „Земеделие". Финансирането е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Според договора, подписан през месец май тази година, одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 84 804.36 лв. Тези средства представляват 100% от одобрените инвестиционни разходи, което означава, че по този проект от Общината не се изисква съфинансиране и съоръжението ще бъде изградено изцяло със средствата по Програмата, без нито един бюджетен лев. За зоната за спорт на открито, проектът предвижда и монтирането на фитнес уреди.

С новото съоръжение, спортните игрища в комплекс „Крум Делчев" ще бъдат общо три. Ще припомним, че преди две години, със собствени средства Община Айтос успя да ремонтира трибуните за зрителите на градския стадион. Подменени с нови бяха изпочупените пейки, монтирани още по време на строителството на стадиона.

Да не забравяме, че през месец март 2019 година беше открито и първото съвременно спортно игрище в двора на най-голямото айтоско училище СУ „Христо Ботев" - един успешен съвместен проект на училището и Община Айтос.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus