Горещ въпрос

Човечеството се оказа най-голямото бедствие за Земята

Международен екип от учени стигна до извода, че човечеството вече е повлияло на глобалния въглероден цикъл по-силно от астероида, довел до изчезването на динозаврите. Това съобщи Live Science.

Специалистите анализираха събраните данни като част от програмата на Deep Carbon Observatory. Те са последвали промени в въглеродния цикъл през последните 500 милиона години. В миналото, въглеродните потоци са останали стабилни през повечето време, тоест въглеродният диоксид, който е влизал в атмосферата с вулканични изригвания, е бил балансиран с въглерода, който е се е натрупал в недрата на Земята. Това от своя страна допринася за създаването на климат, подходящ за поддържане на високо ниво на биологично разнообразие.

От време на време този баланс се нарушава от катастрофални събития, които водят до големи емисии на парникови газове, глобално затопляне и масово изчезване. Учените идентифицират четирите най-големи бедствия от този вид, включително падането на астероид преди 66 милиона години, както и няколко масивни вулканични изригвания.

Учените подчертават, че в момента изгарянето на изкопаеми горива допринася за сериозно нарушаване на въглеродния цикъл. Общото количество на въглеродния диоксид, отделяно от човечеството годишно, надвишава обема на същия газ, излъчван от всички вулкани на Земята годишно, поне 80 пъти. Дори количеството въглероден диоксид, което е било в атмосферата след падането на астероида в края на Креда (около 1400 милиарда тона), е по-малко от количеството, освободено след 1750 г. (2000 милиарда тона).

Според изследователите антропогенното въздействие върху биосферата ще има същия ефект като най-големите бедствия, причинявайки масово изчезване.
Източник: Lenta.Ru

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus