Местни избори 2019

(Снимки)Независимият кандидат-кмет Николай Димитров представи пред жителите на Несебър концепцията си за мащабно облагородяване и развитие на града

Социалната политика, рамката на бюджета и разпределянето на средствата от него по населените места бяха част от темите, по които изчерпателно говори кандидат–кметът на Несебър Николай Димитров пред свои съграждани в новата част на града в център „Артиум”. Той се спря и на въпросите за финансовата стабилност на община и размерът на данъците и таксите. „Несебър е финансово стабилна община, в която бюджетът се управлява и разпределя така, че всички нейни дейности да се осъществяват нормално.”, подчерта кандидат-кметът.По повод на появили се неверни твърдения за дълг на общината от 20 млн. лв., Николай Димитров заяви, че преди да се изразява мнение, е добре да се направи проверка в Министерството на финансите, където информацията за всички общини е публична. „Всеки може да провери и да се увери, че към 30 септември 2019 г.Община Несебър е с дълг от 8 млн. лв. Ние го плащаме заради модернизацията на пречиствателната станция в Равда, която направихме преди броени години - най-голямата инвестиция, реализирана на наша територия. Остават още 4 години до погасяване на заема, който ние стриктно изплащаме.”, информира Николай Димитров и подчерта, че Община Несебър няма просрочени задължения по бюджета. „Така, че задълженията не са 20 млн. лв., както се твърди.”, заключи Николай Димитров и предположи, че изнесената голяма цифра вероятно се отнася за друг, съседен, град със задължения около 20 млн. лв., които не са платени.По отношение на местните данъци и такси, за които също се чуват твърдения, че са високи, Николай Димитров направи съпоставка с градове, намиращи се в същата категория, в която е и Несебър. От думите му стана ясно, че въпреки увеличението, данъците в Несебър остават по-ниски в сравнение с повечето общини, попадащи в сходна група за данъчна оценка. „До последно общината не увеличи данъците, а когато се наложи актуализация то тя бе от 1.2 на 1.8 промила, т.е с 0.6 промила. Нашите данъци са по-малко от Поморие, Царево, Приморско и др.”, заключи Николай Димитров. Той допълни още, че и такса смет в общината е най-ниска в сравнение с останалите черноморски общини, въпреки че тук отпадъците са най-много.Николай Димитров обърна внимание на изпълнените от Община Несебър екологични проекти, и по-конкретно на модернизацията на пречиствателната станция в Равда (най-голямата в област Бургас), новата сепарираща система на Претоварната станция за отпадъци, подземните контейнери, разположени на различни локации в града, режимът на сметопочистване.Той се спря и на проекта за „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър“, финансиран по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на стойност 2 027 544,23 лв. с ДДС. Подобренията и обновленията на най-голямото училище в общината са осъществени с безвъзмездна финансова помощ, предоставена чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и национално съфинансиране. Благодарение на проекта се ремонтира покрива на училището, полага се топлоизолация по стените, подменя се дограма, ремонтират се спортните площадки. Говорейки за променената визия на най-голямото училище, Николай Димитров информира, че има проект за цялостно обновяване на учебната сграда в Стария Несебър.

Центърът за култура и образование „Артиум” също бе сред реализираните обекти, на които той обърна по-подробно внимание. Кандидат-кметът запозна присъстващите, че зданието е отличено с първа награда в категория „Сгради култура и паметници на културата” в националния конкурс „Сграда на годината” през 2018 г. „Неговата функция е да служи на жителите на общината. „Артиум” ще се ползва от Общински детски комплекс-Несебър, както и от всички школи по изкуствата на територията на общината”, заяви той. Николай Димитров информира още, че сградата е голяма и все още се дооборудва. В концертната зала, в която предстои да бъдат сложени театрални седалки, той обясни, че те не са серийно производство и не са обикновени офис столове, които да си купи човек от всеки един магазин, а са изработени по проект със технически спецификации и изисквания. Николай Димитров припомни, че площадът към Центъра за култура и образование „Артиум”, към който има и подземен паркинг, бе открит през 2017 г., а тази година бе завършена реконструкцията на сградата на пощата като по този начин е приобщена към съвременната среда на площадното пространство. С реализирането на тези няколко обекта бе постигната една модерна и съвременна визия на Новия Несебър и се оформи културно – административен градски център. Финалният щрих, завършващ този център, ще бъде изграждането на новата сграда на общинска администрация.
Николай Димитров спомена и други изпълнени обекти в града като улици в ж.к. „Черно море”, улиците „Отец Паисий”, „Христо Ботев”, „Прибойна”, „Плиска”, кръговото кръстовище в ж.к. „Черно море”, реконструкцията на кръгово кръстовище Несебър–к.к. „Слънчев бряг”, велоалея, минифутболно, баскетболно игрище и други спортни дейности в кв. „Черно море”, ремонт на вълнобоен парапет по северната алея, ремонт на детски площадки, допълнителна втора компактираща и хидравлична инсталация за претоварване на битови отпадъци в ПСО – Несебър, разширение на гробищния парк и др.
Сред новите идеи за развитие на града, за които говори Николай Димитров, бе сградата с многофункционална спортна зала на градския стадион. Той обърна специално внимание и на облагородяване на северния скат в новата част на Несебър. За изграждане на аквариума, част от обектите, разположени там, Николай Димитров подчерта, че администрацията приключва процедурата по издаване на предварително разрешение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за укрепване на ската, наложено поради факта, че районът е свлачищна зона. Следват съгласувателни процедури в Басейнова дирекция, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, РОСВ, РЗИ и др., преди издаването на разрешение за строеж. Изграждането на този център неминуемо ще подобри имиджа на Несебър.
Сред най-важните проекти в Новия град, които предстоят да се реализират, е и изграждане на летен театър с 1200 места, където ще се възроди фестивалът „Златния Орфей”, за провеждането на който общината е спечелила лиценза. В този район са предвидени още покрит паркинг, площадно пространство, зона на експоцентър, детски площадки, спортни игрища и зона за отдих.
„В Новия Несебър сме заделили около 2 декара за изграждането на детска градина – до почивните станции на „Булгартабак”. Проектираме разширение на ДГ „Моряче” с две групи, едната от които ще е яслена.” Кандидат-кметът говори и за проект за подземен паркинг в района на училище „Любен Каравелов”. Николай Димитров подчерта, че ще продължи обновлението на улици в Несебър, като най-належащи сред тях на този етап са „Иван Вазов” и „Любен Каравелов”. Те ще бъдат изцяло обновени с цел безопасност на учениците и за улеснение на родителите, които водят децата си на училище. Предварително са засадени нови дървета от вътрешната страна на оградата на СУ „Любен Каравелов”, за да се запази растителния баланс.
Николай Димитров се спря обстойно и на проекта за филиал на СУ „Любен Каравелов” в УПИ I-общ. и УПИ X-общ. от кв.54 по плана на гр.Несебър. Той обясни, че в бъдещата сграда, разположена в близост до съществуващото училище, са предвидени 24 класни стаи за начално обучение от първи до четвърти клас, към нея ще се изградят и спортни площадки. В същия парцел ще има параклис, статуя на Богородица, туристически инфоцентър, спортна зала, подземен паркинг, археологическа експозиция, разясни още кандидат-кметът.
По въпроса с църквата в кв. „Черно море” Николай Димитров заяви, че общината е един от дарителите, въпреки че не е собственик на обекта. Той информира още че „съвсем скоро ще започнем да изграждаме закрит плувен басейн в кв. „Черно море”, като в момента администрацията работи по финализирането на процедури с Министерството на отбраната.”
Николай Димитров запозна присъстващите и с проекта за реконструиране и модернизиране на рибарското пристанище в Стария Несебър на стойност 9 млн. лв., както и с някои от новите идеи, които има за съставните селища. Кандидат-кметът заяви, че обемът от работа на администрацията е значителен, но целта е да се изгради една добра визия на общината, а всеки жител да има самочувствието, че живее в приветливо, уредено и красиво място. Той бе категоричен, че има още много за вършене, за подобряване и за надграждане. „Всички усилия, които полагаме, е общината да е на световно ниво. Дори знаете, че южнокорейският президент свързва България с Несебър и киселото мляко. Това е благодарение на усилията на всички вас и администрацията, която търси нови, атрактивни начини за реклама и популяризиране на Несебър на утвърдени, по-слабо познати и нови туристически пазари.”, заяви Николай Димитров.На финала на срещата той отговори на зададени въпроси и заяви готовност да работи за развитието и просперитета на общината, защото за успеха са важни целите.
Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus