Несебър

Несебър рекламира туристическите си обекти онлайн

Община Несебър продължава работа по изготвянето на нова платформа за безплатна реклама на туристически обекти с възможност за онлайн заявка-запитване за настаняване, която ще бъде предоставена в помощ на местния туристически бранш. Дизайнът на платформата е почти завършен. Идеята е да се разширят възможностите за популяризация на местните туристически фирми, чрез публикуване на реклами за дейностите им и предоставяните от тях различни услуги.

Туристическите информационни центрове в Несебър регистрираха фейсбук страницата Visit Nessebar Tourist Info. Дейността й, освен предоставянето на полезна и практична за гостите на града информация, е и да рекламира община Несебър в нейната цялост – от Обзор до Равда. Част от промотирането на региона е и поетапното присъединяването на страницата към по-големите туристически интернет общности с над 50 000 потребители.

Община Несебър работи последователно в посока дигитализиране на културното наследство с цел да съхрани, опази и максимално да улесни достъпа на повече хора до културното ни богатство. Целта на наскоро одобрения проект „Черноморски археологичен, исторически и културен портал“, част от който е и Несебър, е да популяризира археологическия, историческия и културен туризъм в Черноморския регион като богатствата на културното наследство се представят чрез модерни уеб технологии. В рамките на проекта се работи за създадени 3D модели на значими исторически и културни обекти – сгради, паметници, разкопки, старинни карти от Черноморския регион, WEB базирани GIS за георефериране. Иновативната платформа ще може да се използва, както от туристическия бизнес, така и от широката аудитория на пазара в Румъния и Молдова.

Партньори по проекта са Община Несебър, Музеят за национална история и археология в гр. Констанца, Румъния и Националният исторически музей на Република Молдова.
Паралелно с популяризиране на културните ценности и туристическия потенциал на района, във фокуса на проектните дейности са и модерните онлайн комуникации.
Всички програми и платформи, създавани и поддържани от Община Несебър и участията й в международни проекти представляват масирана и активна рекламна кампания на региона и неговите дадености. Съвременните начини за комуникация са възможност информация за Несебър да влезе във всеки дом, правейки интелигентна, съвременна и достъпна реклама на България и нашия град.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus