Горещ въпрос

Кой и как има право да ви поиска/копира личната карта?

Всеки от нас поне веднъж е изпадал в ситуация, в която се двоуми дали е длъжен да представи личната си карта. Законно ли е предоставянето на лични данни на търговци, работодатели, банки, мобилни оператори и др.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е направила обзор кои лични документи (карта, паспорт) могат да бъдат изисквани само от компетентни длъжностни лица, при законово определени случаи.


Органите на МВР (КАТ) имат право да изискат от вас представяне на лични документи за установяване на самоличността на конкретно физическо лице. Лична карта трябва да дадем още в хотел, при спазване на контролно-пропускателен режим за достъп до сгради, при сключване на договорни отношения и други.

Важно е да се знае, че личната карта съдържа лични данни, чрез които може да се идентифицира физическото лице и че снемането на копие от нея е действие по обработване на лични данни, свързано с тяхното събиране и съхраняване. Този процес може и трябва да се извършва единствено, когато има нормативно основание за това, или изричното съгласие на физическото лице.

Преди да копира личната карта администраторът, обработващ личните ви данни, следва да Ви предостави информира относно:
- целта на копирането;
- получателите, на които могат да бъдат разкрити данните;
- дали е задължително или доброволно копирането;
- в случай на отказ какви за последствията за Вас;
- за правото на достъп и коригиране на Вашите данни.

Никой обаче няма право да задържа лични документи, включително като залог срещу предоставена услуга, обясняват още от КЗЛД, а ако личната ви карта бъде открадната - първата стъпка е подаването на сигнал към МВР.

Според Закона за мерките срещу изпирането на пари банките, застрахователите и нотариусите имат право да правят и съхраняват копие от лична карта.

Такова право обаче нямат мобилните оператори, за които КЗДЛ е издала задължително предписание относно снемането на копия от лични карти. Работодателите също нямат законово основание да изискват копие от личната карта на техен служител. Те могат да получат такова само след изричното съгласие на служителя.

Радост Тодорова

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus