Общество

Депутати и съветници разясняват на бургазлии всички финансови мерки накуп

Нова инициатива на народните представители и общински съветници от ГЕРБ стартира от тази седмица в Бургас. Всеки ден от понеделник до петък в офиса на партията на ул. „Конт Андрованти“ 5 гражданите ще могат да отправят своите въпроси и да получат информация за актуални финансови мерки и механизми по сектори, свързани с преодоляването на последствията от Ковид-19.

Всеки понеделник от 17.00 ч. до 18.00 ч. приемна ще провежда народен представител. А от вторник до петък, отново в същия часови интервал, жителите на Бургас ще могат да се консултират с общински съветници от ГЕРБ. Срещите ще протичат без предварително записан час.

Инициативата стартира от тази сряда, 10 юни.
Консултациите ще бъдат подкрепени и от заместник-министри, които ще бъдат на разположение на гражданите в извънработно време. Техният график ще бъде допълнително обявен.

В офиса на ПП ГЕРБ могат да бъдат намерени обобщени и комплектовани в папки мерките по секторни политики. Те са на разположение на гражданите.
От партията обръщат внимание, че формите за кандидатстване са изключително достъпни и лесни за попълване от кандидатите.
За информация и допълнителни въпроси: 0884800023 и 056/819040.

Акценти от мерките по сектори

Мерки за жителите на община Бургас
• Отстъпка от 5% за лицата, предплатили в срок до 30.06.2020 г. данъка върху недвижимите имоти за цялата година.
• Отстъпка от 5% за лицата, предплатили в срок до 30.06.2020 г. данъка върху превозните средства за цялата година.
• Удължен е срокът за плащане на такса битови отпадъци с отстъпка от 5 % до 30.06.2020 г.
• Сумата, платена за стикер за синя и зелена зона през времето, което не е работила, се прихваща за следващите месеци.
• Удължава се срокът за заплащане на месечните наемни цени по договорите за наем на общински жилищни имоти до края на 2020 г.
• Увеличение на общинския Фонд за предоставяне на еднократни, безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица и приемни семейства. Кандидатства се по стандартните правила на Фонда, през Общински съвет-Бургас.
• Предоставяне на еднократна помощ, със срок до един месец след отмяна на обявеното извънредно положение, под форма на хранителни продукти чрез 3 вида пакети, включващи минимален брой и вид продукти на стойност 60, 100 и 130 лева.
• За срок от два месеца, след отмяна на обявено от Народното събрание извънредно положение:
-Намаляване с 20% такса за поставяне маси на открито по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас;
-Намаляване пропорционално цените на услуги, които се събират от общинските предприятия, за ползване на стопанисваните от тях обекти, съразмерно с въведените със Заповед на Министъра на здравеопазването ограничения за заетост на местата, отнесени към общия капацитет на помещението или съоръжението.
-Намаляване с 50% таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, за юридически лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи по реда на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на община Бургас
Сектор “Социална политика“
• Подкрепа за бизнеса, работещите и безработните лица:
-Компенсиране на работодатели по мярка 60/40. Запазват се близо 240 хил. работни места. Над 16 000 подадените заявления до момента, 170 000 вече с изплатени възнаграждения (близо 73 млн. лв.) След 1 юли следват промени по мярка 60/40, тя ще продължи до септември 2020 г.
Повече информация- https://www.mlsp.government.bg/240-000-rabotni-mesta-se-zapazvat-po-myarkata-6040
• Мярка по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за наемане на безработни лица. Ресурс от 160 млн. лв.
- По схемата ще бъде покривана минималната работна заплата и осигуровките за сметка на работодателя за период до 3 месеца. Очаквана прогноза - 52 500 безработни лица да започнат нова работа.
• Подкрепа за 14 000 медицински и немедицински служители „на първа линия“
- Допълнителни 1000 лв. върху заплатата. Подкрепата е гарантирана с ресурс от 60 млн. лв. Повече информация– https://esf.bg/oprchr-proceduri-na-fokus/zashtita-na-naselenieto-ot-zaplahi-za-obshtestvenoto-zdrave-ot-pandemichni-krizi/
• Еднократна помощ от 375 лв. за семейства с деца над 14 г., в които единият или двамата родители са без работа, но нямат право на обезщетение за безработица. Повече информация: https://www.mlsp.government.bg/roditelite-v-neplaten-otpusk
• Програма за закупуване на лаптопи и таблети за деца, настанени в социални услуги и специализирани институции.
-От 1 юни до 15 юли 2020 г. общините-доставчици на услуги могат да кандидатстват по програмата. Повече информация: https://www.mlsp.government.bg/mtsp-startira-programa-za-zakupuvane-na-kompyutri-na-detsa-ot-sotsialni-uslugi
• Услуга „Патронажна грижа“ - https://esf.bg/oprchr-proceduri-na-fokus/patronajna-grija-lica-ubrejdania/
• „Топъл обяд“ - Повече информация за подкрепата - https://www.mlsp.government.bg/programa-topl-obyad-se-udlzhava-do-24-yuli
Сектор „Транспорт“
• "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" на ОП "Развитие на човешките ресурси": 290 лв. компенсация за автобусни превозвачи. Срок за кандидатстване: от 1 до 15 юли. Повече информация: http://mlsp.government.bg/ministr-sacheva-avtobusnite-prevozvachi-mogat-da-poluchat-po-290-lv-na-rabotnik-za-zapazvane-na-zaetostta
• Помощ по мярка 60/40: до 30 юни автобусните превозвачи да докажат, че са намалили работното време и че имат спад на доходите с 20% спрямо същия период предходната година
• След 1 юли превозвачите могат да кандидатстват и по двете мерки и постигат покритие 80/20
Сектор „Туризъм“
• Мярка за понижаване с не по малко от 50% цената за плажни принадлежности. Обхваща 25 морски плажа с нулеви цени. Повече информация: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/25-stanaha-morskite-plazhove-s-bezplatni-prinadlezhnosti-za-lyato-2020
• Субсидиране на чартърни полети на чужди туристи:
- По 35 евро на седалка в самолет при полети с поне 100 места
Сектор „Култура“
• Програма „Мелпомена“: Обхваща 230 работни места в държавните и общински театри, за музикалните и продуцентските къщи. Повече информация: https://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-melpomena/
• Подкрепа за сектора:
-2 800 000 лв. чрез програми на Министерството на културата;
-2 200 000 лв. чрез Национален фонд „Култура“ (НФК);
-повече информация: http://ncf.bg/
Сектор „Икономика“
• „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от КОВИД-19“
-Повече информация: https://bbr.bg/bg/n/iziskvanija-za-kandidatite-za-bezlihven-kredit-podpomagasht-horata-lisheni-ot-vyzmojnostta-da-polagat-trud-poradi-pandemijata-ot-covid-19
• Фонд на фондовете
-Включва отпускане на кредити с максимален размер до 3,6 млн. лв., с разрешение за рефинансиране на задължения, възникнали преди повече от 60 дни. Повече информация: https://www.fmfib.bg/bg/news/133-fond-na-fondovete-mobilizira-resurs-ot-400-mln-lv-v-otgovor-na-ikonomicheskite-posleditsi-ot-krizata
• „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от КОВИД-19“
-Повече информация: https://bbr.bg/bg/p/finansova-podkrepa-za-postradali-ot-covid-19/antikrizisna-programa-za-podkrepa-na-malkite-i-sredni-predprijatija

Сектор „Земеделие“

• Мярка „Кризисно съхранение на вино“ - към винопроизводителите, които поради пандемията от COVID-19 няма да успеят да реализират за търговски цели своята продукция. Финансова помощ за съхранение на бутилирано вино в данъчни складове или на вино в съдове за съхранение в обектите за производство на вино.
-Повече информация: https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/myarkata-krizisno-shranenie-na-vino-she-podpomaga-/
• Мярка „Събиране на реколтата на зелено“ :
- https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/startira-priemt-na-zayavleniya-po-myarka-sbirane-n/
• Мярка за стимулиране операторите за изкупуване, заготовка и преработка на български череши:
-Повече информация: https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/minimalni-pomoshti/26-04-2020-2-2/
- https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/mzhg-she-predlozhi-myarka-za-stimulirane-izkupuvan/
• Извънредна схема за помощ при частично складиране на сирена
- Повече информация:https://www.mzh.government.bg/odz-burgas/bg/home/20-05-11/.aspx
• Краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“
-Повече информация: https://www.mzh.government.bg/odz-burgas/bg/home/20-04-21/.aspx
Сектор „Рибарство“
• Три извънредни мерки от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. на стойност 17 млн. лв. Те ще подпомогнат пряко засегнатите от COVID-19 близо 720 оператора.
-Повече информация: https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/mzhg-startira-priemi-po-tri-izvnredni-merki-ot-pmd/

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus