Айтос

Пречиствателна станция за отпадъчни води откриха в Айтос

На 20 юли 2020 г., кметът на Община Айтос Васил Едрев и екипът по проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос" на Община Айтос с ръководител инж. Иван Биделев, поканиха гости и граждани на тържествена церемония за откриване на ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА ГРАД АЙТОС, изградена по проект на Община Айтос. Проектът се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", чрез Кохезионния фонд на Европейския Съюз, национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Айтос.Поканата на Община Айтос за официален старт на Пречиствателната станция уважиха народните представители Ивелина Василева и Севим Али, Областният управител Вълчо Чолаков, кметовете наОбщина Сунгурларе и Община Руен - Георги Кенов и Исмаил Осман, инж. Ганчо Тенев – Директор на ВиК ЕАД - Бургас; инж. Тонка Атанасова - Директор на РИОСВ – Бургас, Лидия Станкова- Директор Областна дирекция “Земеделие и гори” – Бургас, шефове на служби, общински съветници, кметове на населени места.
В новото пречиствателно съоръжение на град Айтос са инвестирани 18 262 282,82 лв., в т. ч. финансиране от Кохезионен фонд (ЕС ) - 11 513 369,03 лв., национално съфинансиране- 2 031 771,01 лв. и собствен принос - 4 717 142,78 лв. Изпълнители по двете обособени позиции на проекта са ДЗЗД КА-АЙТОС и ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017”. Успешно са изпълнени двете основни дейности по проекта: 1. Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос, довеждащ и заустващ колектори и съпътстващата инфраструктура, като довеждащ водопровод, площадкови пътища външно електрозахранване и др.; 2. Доизграждане на Главен клон I и Главен клон III от канализационната мрежа на гр. Айтос и всички съпътстващи съоръжения - преливници, задържатели, шахти и др.
Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Айтос е проектирана да събира и третира замърсяване за 22 044 еквивалентни жители. Технологичната схема предвижда механично и пълно биологично пречистване на отпадъчните води с отстраняване на азот и фосфор, стабилизация и механично обезводняване на излишната утайка.
Резултатът от изпълнението на проекта е свързаност на съществуващата канализационна система, обслужваща населението с Пречиствателна станция за отпадъчни води - Айтос, чрез което ще се постигне пречистване на отпадъчните води. Реализацията на проекта допринася за изпълнението на макрорегионалната стратегия на ЕС за развитие на Черноморския район.

Ставрофорен иконом Ромил Негозов отслужи водосвет за здравето на екипа и успешно функциониране на пречиствателната станция. Кметът Васил Едрев поздрави всички екипи, служби и институции участвали в реализирането на проекта, който е с над 10-годишна история. "Истината е, че чакаме този ден от години. Защото това е най-голямата инвестиция за Айтос от 30 години насам. Горд съм, че постигнахме очаквания резултат - пречистване на всички отпадъчни води на територията, и по-чиста околна среда за гражданите на община Айтос. Работата по проекта беше много продължителна и тежка. Минахме през два програмни периода. Получихме много сериозна подкрепа от Министерството на околната среда и водите и от Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда".

През последните осем-девет години, Община Айтос реализира десетки проекти, но по този проект, Общинската администрация в Айтос работи от първия ден на първия ми мандат като кмет на Община Айтос", заяви още кметът Васил Едрев в словото си на откриването. Специална благодарност градоначалникът отправи към народния представител Ивелина Василева, с която, в качеството й на Министър на околната среда и водите, през януари 2017 г. подписа договора за финансиране на проекта. Кметът благодари още за експертната помощ на МОСВ и на УО на Оперативна програма "Околта среда", на общинските съветници, на общинския екип по проекта и на изпълнителите, които доведоха проекта до успешен край. На екипа на ПСОВ-Айтос с ръководител Славчо Топалов кметът Васил Едрев пожела професионални успехи и безаварийна работа на пречиствателното съоръжение.

Областният управител Вълчо Чолаков чеестити на айтозлии новото съоръжение и заяви, че горещо подкрепя всяки проект, свързан със здравето на хората. "Надали преди 10 години, айтозлии са си представяли, че днес ще открием това мащабно и модерно съооръжение за пречистване на отпадъчните води. То е инвестиция в бъдещето, инвестиция в опазването на околната среда", заяви още Чолаков.
"Това е 53-та пречиставтелна станция и тя ми е особено скъпа. Това е проект, резултат от последователните усилия на проектанти, инженери и строители, резултат от усилията на кмета Васил Едрев и общинската администрация. Този проект е особено важен и дава шанс на един особено обичан от мен регион - обичания от мен Айтос, да се развива като един модерен европейски град. Дава шанс на хората да живеят в чиста и здравословна среда и да получават чисти и качествени услуги", каза на откриването Ивелина Василева.
Лентата прерязоха кметът Васил Едрев, Областният управител Вълчо Чолаков, Ивелина Василева, представителите на фирмите изпълнители на проекта Константина Булянска и Румяна Соколова. и Ганчо Тенев. Кметът изля вода от менчето със здравец с пожеланието, "нека водата от ПСОВ-Айтос да бъде толкова чиста, колкото е водата в това менче!"

Реалният старт на проекта беше на 27 януари 2017 година, когато в Айтос, в присъствието на Министър председателя Бойко Борисов, беше подписан договорът за финансиране по ОП "Околна среда". На 8 август 2018 г. тържествено беше направена първата копка за изграждане на съоръжението, което вече е работещо с Акт16 и разрешително, и пречиства отпадъчните води на територията.
Проектът се съ-финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и община Айтос

Елена Фотева

viapontika@viapontika.com

Елена Фотева е дългогодишен фоторепортер и журналист, работила във вестниците "Свободен бряг" и "24 часа". Нейни теми са: звездните влияния и астрологията, опазването на природата, археологията, пътешествията и културните събития.

Comments

comments powered by Disqus