Бизнес

НАП запорира заплати при неплатен данък върху доходите

Автор: Рая Стоянова

2000 физически лица, които не са платили в срок декларираните от тях данъци за довнасяне по годишните декларации за облагане на доходите си, ще получат обаждане от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас.

Позвъняванията вече са в ход, лицата са с адресни регистрации на територията на областите Бургас, Ямбол и Сливен, а задълженията им към бюджета надхвърлят 1,5 млн.лв.

Същевременно вече са разпратени и 2200 електронни писма до длъжници с напомняне за предприемане на действия по погасяване на просрочените задължения.

Предишни кампании на НАП са доказали, че телефонният контакт е ефективен и евтин метод за насърчаване на клиентите да покрият дълговете си към бюджета. Данните сочат, че след телефонен разговор над 70 на сто от длъжниците внасят задълженията си в уговорения срок.

Невнасянето на данъка върху доходите в 14 дневен срок след позвъняването води до стартиране на процедура за принудително събиране на дълговете. Един от най-често използваните способи за събиране на неплатен данък върху доходите е налагането на запор върху заплатата на длъжника.

От НАП уверяват, че ако в двуседмичния срок след позвъняването постъпи плащане или длъжникът даде обезпечение, към запор няма да се пристъпва. От началото на годината НАП Бургас е наложил запор върху трудовите възнаграждения на над 100 длъжници, които въпреки отправените покани са отказали да влязат във връзка с приходната агенция.

Националната агенция за приходите извършва активен контрол и мониторинг на лица и фирми с просрочени публични задължения. Вече се провеждат и срещи с ръководствата на фирми с големи задължения. Само през последната седмица 4 фирми са внесли 1 млн.лв. просрочени задължения към бюджета.

Към момента действат и 148 разрешения за неотложни плащания. Този начин на разсрочено погасяване на задълженията е един от предпочитаните от бизнеса, тъй като на практика не се достига до крайните мерки на принудителното събиране каквито са възбраните на имущество и публичните търгове за разпродажба на фирмените активи.

До края на година ще се проведат още информационни телефонни кампании, ще продължават и срещите с длъжниците на НАП. Целта е да се стимулира доброволното изпълнение на просрочени задължения на 64 000 физически и юридически лица от всички териториални дирекции на НАП. Кампаниите предвиждат осъществяването на личен контакт с длъжниците както на ниво териториални дирекции, така и чрез обаждане от Информационния център на централно управление.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus