Политика

Министерство на здравеопазването публикува указания за провеждане на изборите

Министерството на здравеопазването публикува указанията за провеждането на парламентарните избори на 4 април. В тях се посочва, че пандемията е изправила страните пред здравна криза, която засяга всички аспекти от социалния и икономическия живот. Държавите, в които са насрочени в момента избори, са поставени пред предизвикателството какви мерки да въведат, за да се намали риска от разпространение на заболяването по време на изборния процес, обявиха от МЗ.

„Указанията за провеждане на избори на народни представители в страната на 4 април 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 са разработени в съответствие с въведените основни противоепидемични мерки в страната и въз основа на опита от провеждането на изборния процес в редица държави-членки на Европейския съюз. С тях се цели да се противодейства на разпространението на COVID-19, като по този начин се защити здравето на участниците в изборния процес, а в последствие и на техните близки, семейства и на обществото като цяло“, се посочва още в указанията.

В тях има съвети как да се поставя правилно маска и да се извършва дезинфекция. Препоръчва се да се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно действие или частично такова. Освен това ще се извършва периодична дезинфекция на контактните повърхности и критичните точки в избирателната секция.

В сградата, в която има избирателни секции, трябва да на видно място да бъдат поставени информационни табели или информиране по друг начин за задължението да се носят маски, да се спазва дистанция и да се извършва хигиена на ръцете.

Доколкото е възможно трябва да се обособят отделни входни и изходни коридори в сградата. Ще трябва да се осигури и контрол на входа за пропускане на ограничен брой избиратели. Ще трябва да се маркират и места за изчакване в и извън избирателната секция. Физическата дистанция ще трябва да бъде поне 1,5 метра.

Помещенията ще трябва да бъдат проветрявани редовно. Тъмната стаичка ще трябва да бъде поставена така, че входът й да е обърнат към стена, за да се избегне докосване от избирателите на пердето. Там, където ще има машинно гласуване, задължително ще трябва да се осигури дезинфектант за ръце.

На членовете на секционните комисии ще им бъде измервана температурата с безконтактен термометър. Ще бъдат осигурени лични предпазни средства. Маските ще се сменят задължително, когато се навлажнят. Препоръчва се обучението на членовете на СИК-овете да бъде извършено дистанционно.

Избирателите също ще трябва да носят маски, да има дистанция между тях от поне 1,5 метра и да напускат помещението възможно най-бързо след гласуване. Техните лични карти няма да бъдат докосвани от членовете на секционните комисии. Те сами ще ги поставят на масата пред тях. За да бъде идентифициран гласоподавателят, той ще трябва да свали своята маска за кратко. При използване на машина за гласуване ще се извърша дезинфекция на ръцете.

Емилия Карабулева

viapontika@viapontika.com

Емилия Карабулева е дългогодишен журналист. Работила е в бургаски вестници и в плевенския седмичник "BG Север". Автор е на материали във вестниците "Капитал", "Банкер" и разследвания за в. "Политика". Нейните интереси и публикации са в областта на икономиката, политиката, културата и обществения живот. Работи за каузата "пътна безопасност".

Comments

comments powered by Disqus