Маршрути

Наплив на българи към Испания, Англия и Гърция, тази година пътуваме повече

Красотата на Мадрид привлича хиляди българи. Снимка: ВиаПонтика
Българите си позволяват все по-често да пътуват зад граница. През май тази година пътуванията на сънародниците ни в чужбина са 427.5 хил., или с 18.1% над регистрираните през май 2013 година. Това показват данни на НСИ.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Испания - с 46.7%, Обединеното кралство - с 45.0%, Гърция - с 41.7%, Франция - с 34.4%, Италия - с 30.8%, Румъния - с 29.6%, Австрия - с 19.8%, Турция - с 12.6%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Руската федерация - с 57.3%, Германия - с 26.4%, Чешката република - с 22.5%, Сърбия - с 10.5%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през май 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.7%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 31.8%, и със служебна цел - 25.5%. В сравнение с май 2013 г. увеличение e регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели, като пътуванията със служебна цел нарастват с 34.0%, а тези за почивка и екскурзия и с други цели - съответно с 18.3 и 10.2%.

През май 2014 г. с други цели са били 59.6% от пътуванията към Турция, 58.5% - към Сърбия, 57.3% - към Австрия, и 56.1% - към Румъния. Пътуванията към Белгия със служебна цел са 50.0%, а тези към Гърция и Испания с цел почивка или екскурзия са съответно 45.7 и 40.8% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

Посещенията на чужденци у нас пък са нараснали с 8,2 на сто за година, като най-много са се увеличили тези със служебна цел. У нас най-много идват граждани на ЕС. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Австрия - с 59.9%, Германия - с 44.6%, Италия - с 36.5%, Полша - с 20.6%, Обединеното кралство - с 15.7%, Румъния - с 12.9%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Франция - с 28.3%, Словакия - с 8.0%, и други.

Намаляват посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - с 3.6%, като най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Украйна, бившата югославска република Македония и Руската федерация - съответно със 17.6, 10.4 и 9.6%.

През май 2014 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 44.5%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) - 40.9%, и със служебна цел - 14.6%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 77.8% от всички посещения на граждани от бившата югославска република Македония, 71.0% - от Руската федерация, и 61.9% - от Сърбия. Служебните пътувания са 42.9% от всички посещения на граждани от Франция, а с други цели са 62.4% от посещения на граждани от Турция, 57.4% - от Италия, и 54.8% - от Германия.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus